Saturn TFI przejmie od Raiffeisen Bank Polska Inwestycje Rolne FIZAN?

Z rynku

Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

#Saturn TFI złożyło wniosek do #UOKiK w sprawie przejęcia kontroli nad Inwestycje Rolne #FIZAN #Raiffeisen

Wniosek wpłynął 15 lutego, sprawa jest w toku."Saturn TFI z siedzibą w Warszawie zgłasza zamiar koncentracji polegającej na przejęciu kontroli w drodze przejęcia od Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896) zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, prowadzącym działalność polegającą na osiąganiu przychodów z lokat netto, wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiągania zysku ze zbywania lokat, działającym pod firmą Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych" - czytamy w komunikacie.

Raiffeisen Bank Polska tymczasowo reprezentuje Inwestycje Rolne FIZAN

Raiffeisen Bank Polska tymczasowo reprezentuje Inwestycje Rolne FIZAN na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 listopada 2017 r. o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej m.in. na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podano także.Saturn TFI świadczy usługi polegające na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: