Saxo Bank dostrzega potencjał rynków wschodzących mimo globalnego spadku wzrostu gospodarczego i burzliwego początku IV kwartału

Bankowość

Spadek cen ropy i innych surowców spowodował, że rynki wschodzące znalazły się pod silną presją. Jednak według Saxo Bank to właśnie one mają w tej chwili najlepsze rokowania. W miarę jak rosną zagrożenia dla globalnego wzrostu, termin podwyżki amerykańskich stóp procentowych kładzie się cieniem na gospodarkach wschodzących, jednak sama generowana w tych warunkach zmienność tworzy szczególne okazje inwestycyjne.

Spadek cen ropy i innych surowców spowodował, że rynki wschodzące znalazły się pod silną presją. Jednak według Saxo Bank to właśnie one mają w tej chwili najlepsze rokowania. W miarę jak rosną zagrożenia dla globalnego wzrostu, termin podwyżki amerykańskich stóp procentowych kładzie się cieniem na gospodarkach wschodzących, jednak sama generowana w tych warunkach zmienność tworzy szczególne okazje inwestycyjne.

Rynki wschodzące odniosły znaczne straty przez wywołany zadłużeniem „sztorm doskonały”, wahania kursu USD i spadające ceny surowców. Jednak w opracowaniu Saxo Bank na temat optymalnych transakcji na IV kwartał widać nadzieję – i okazje inwestycyjne – mimo że świat nadal stosuje wyparcie oraz strategię „przeciągania i udawania”.

W opinii głównego ekonomisty Saxo Bank, Steena Jakobsena:

- Polityka „przeciągania i udawania” spowodowała negatywne błędne koło – denominowany w USD dług generowany przez rynki wschodzące podlegał przewalutowaniu na waluty lokalne. Aprecjacja dolara zarówno zwiększała obciążenie długiem, jak i obniżała ceny surowców, na których opiera się eksport wielu gospodarek wschodzących. To z kolei oznaczało dla nich mniejszy popyt i niższy wzrost. Wszystko to miało miejsce w warunkach gospodarki światowej opartej na pieniądzu fiducjarnym, rezerwach dolarowych, surowcach i długu denominowanych w USD, przy równoczesnym umocnieniu waluty amerykańskiej. Nie dziwi więc, że globalny wzrost gospodarczy dramatycznie spada – jedynym zadziwiającym aspektem jest zaskoczenie polityków tym faktem – twierdzi Jakobsen.

Mimo obecnej zmienności na rynkach i załamania w gospodarkach  wschodzących, główny ekonomista Saxo dostrzega jednak promyk nadziei:

- Przechodzący przez rynki wschodzące „sztorm doskonały” jest równocześnie największą okazją inwestycyjną od dziesięcioleci.

Steen Jakobsen uważa, że optymalnym rozwiązaniem mogą być transakcje walutowe, ze względu na problemy z płynnością i dostępnością. Wiele rynków wschodzących nie jest na tyle głębokich, by obsłużyć obszerne rynki akcji. Ponadto badania akademickie wykazały, że ponad 80% wszystkich zysków na rynkach wschodzących generowanych jest w ramach transakcji walutowych, nie zaś z tytułu obligacji czy akcji. Jakobsen jest przekonany, że w ujęciu ogólnym warto obecnie inwestować w rynki wschodzące. W jego opinii fakt, iż na rynkach panuje „sztorm doskonały” nie powinien nas utwierdzać w przekonaniu, że „słońce już nigdy nie wyjdzie zza chmur”.

Najważniejsze inspiracje inwestycyjne w nadchodzącym kwartale według Saxo Bank to:

Rynki towarowe

Przez większą część września ceny surowców stabilizowały się po tym, jak wiele z nich, m.in. metale przemysłowe, odnotowało poziomy niespotykane od początku XXI w. Wzrost dostaw głównych towarów, od metali po energię i zboża, uderzył w te gospodarki wschodzące, których zamożność zależna jest od eksportu surowców.

Ole Hansen z Saxo Bank podejrzewa, że w ostatnim kwartale 2015 roku zobaczymy wreszcie światełko w tunelu na rynkach towarowych przy założeniu, że liczba dostaw się zmniejszy. Jeżeli jednak popyt nie wzrośnie, tunel ten może się wydłużyć, pozostawiając jedynie nikłą iskierkę nadziei.

Sytuacja makroekonomiczna

Mads Koefoed, dyrektor ds. strategii makro w Saxo Bank, twierdzi, że przełomowym wydarzeniem makro w IV kwartale będzie od dawna wyczekiwana podwyżka stóp przez Rezerwę Federalną. Rynki wschodzące pozostaną ważnym czynnikiem, ponieważ wyjątkowe osłabienie odnotowane po spadku apetytu na ryzyko pod koniec tego lata może wkrótce się zakończyć.

Rynki walutowe

John Hardy, dyrektor ds. strategii rynków walutowych w Saxo Bank, uważa, że wrześniowa decyzja Rezerwy Federalnej była sygnałem, że polityka Fed ma charakter globalny; w szczególności odnosi się to do rynków wschodzących. Mimo iż w IV kwartale apetyt na ryzyko może spowodować aprecjację takich walut, jak RUB, BRL, TRY czy ZAR, konserwatystom zaleca się raczej szukać innych kierunków, takich jak Meksyk czy Polska.

Inwestycje o stałym dochodzie

Dyrektor ds. inwestycji o stałym dochodzie w Saxo Bank, Simon Fasdal, twierdzi, że w III kwartale na rynkach zapanował strach i że obecnie nadal należy się z tym liczyć. Według Fasdala, to na rynkach wschodzących należy szukać nowych okazji. Po pierwsze, ogólny odwrót od aktywów rynków wschodzących przyczynił się do znacznego zwiększenia różnic rentowności obligacji rynków rozwiniętych i wschodzących. Po drugie, szczególnie duże znaczenie ma teraz słaby wzrost gospodarczy.

Rynki azjatyckie

W przeciwieństwie do wielu inwestorów, według których wyprzedaż na rynkach wschodzących kończy się, a minima zostały już odnotowane, Kay Van-Petersen, ekspert Saxo Bank ds. azjatyckich strategii makro, ma inną teorię. Na nadmierną inflację aktywów wpłynął zarówno tani pieniądz, będący skutkiem luzowania ilościowego przez Fed, jak i liczne bodźce gospodarcze wdrażane przez Chiny podczas kryzysu finansowego. Tempo wzrostu na świecie spada, surowce dopiero odnotują swoje minima, a aktywa rynków wschodzących muszą dostosować się do ciągle pogarszających się fundamentów makro.

Akcje

Według Petera Garnry'ego, dyrektora ds. strategii rynków akcji w Saxo Bank, III kwartał 2015 r. zapamiętamy jako brutalne przebudzenie, ponieważ światowe rynki akcji wkroczyły w najbardziej burzliwy okres – mierzony na podstawie pochodnej zmienności pierwszego i drugiego rzędu - od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. Akcje spółek na rynkach rozwiniętych straciły w tym kwartale 6,2%, natomiast ceny akcji na rynkach wschodzących gwałtownie spadły - aż o 16,2%.

Garnry uważa, że znaczne siły, stanowiące podwaliny wielu rynków wschodzących, ulegają przekształceniu - z ukierunkowania wyłącznie na eksport i produkcję surowców w stronę bardziej zrównoważonych gospodarek, w których coraz większa część wzrostu generowana jest przez konsumpcję krajową w miarę rozwoju klasy średniej. Ta transformacja już się dokonuje, a na rynki wschodzące powróci kapitał, gdy tylko uzyskamy pewność co do trajektorii amerykańskich stóp procentowych.

Pełna lista propozycji inwestycyjnych przygotowanych przez analityków Saxo Bank, będących częścią prognozy na IV kwartał 2015 roku, dostępna jest tutaj. Dodatkowe podcasty (w języku angielskim) do pobrania tutaj.

Źródło: Saxo Bank

Udostępnij artykuł: