Saxo Bank podwyższa swoją bazę kapitałową o kwotę 77,5 mln EUR

Bankowość

Saxo Bank, specjalista w zakresie transakcji i inwestycji internetowych z wykorzystaniem różnorodnych aktywów, ogłosił, że podwyższył swoją bazę kapitałową w drodze emisji obligacji zamiennych II kategorii (Tier 2) na kwotę 46,25 mln EUR oraz w drodze emisji nowego kapitału akcyjnego w wysokości 31,25 mln EUR.

Saxo Bank, specjalista w zakresie transakcji i inwestycji internetowych z wykorzystaniem różnorodnych aktywów, ogłosił, że podwyższył swoją bazę kapitałową w drodze emisji obligacji zamiennych II kategorii (Tier 2) na kwotę 46,25 mln EUR oraz w drodze emisji nowego kapitału akcyjnego w wysokości 31,25 mln EUR.

CarVal Investors, wiodąca globalna spółka zarządzająca funduszami inwestycyjnymi, których wartość przekracza kwotę USD 10 mld, została obligatariuszem w drodze inwestycji w obligacje zamienne II kategorii oraz akcjonariuszem mniejszościowym w drodze subskrypcji na akcje o równowartości 2,5% kapitału akcyjnego przed emisją.

Kim Fournais i Lars Seier Christensen, współprezesi i współzałożyciele Saxo Bank, złożyli następujące oświadczenie:

W ramach badania nowych możliwości na rynku znaleźliśmy idealne rozwiązanie umożliwiające nam zarówno emisję dodatkowego kapitału, jak i podwyższenie kapitału akcyjnego z korzyścią dla banku, akcjonariuszy, inwestorów i klientów. Rozwiązanie to sprawia, że Saxo Bank nie tylko spełni potencjalne przyszłe wymogi kapitałowe, ale również dokona konsolidacji swojej pozycji na rynku jako solidny podmiot działający w tej branży. Inwestycja ta odzwierciedla zaufanie do zdolności kapitalizacji istotnych szans na wzrost przez nasz bank. Miło nam powitać spółkę CarVal Investors jako naszego nowego akcjonariusza i obligatariusza.

Instrument Tier 2 spełnia nowe europejskie wymogi kapitałowe i podlega zamianie na akcje zwykłe w przypadku, gdyby współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET 1) Grupy Saxo Bank i/lub spółki Saxo Bank A/S spadł poniżej 7%.

Po emisji ustawowe współczynniki kapitałowe spółki Saxo Bank A/S i Grupy Saxo Bank wynoszą odpowiednio 22,8% i 19,0%, natomiast ich szacunkowe wymogi wypłacalności określone przepisami duńskiego prawa (solvency need) wynoszą odpowiednio 13,8% i 12,8%.

Źródło:Saxo Bank

Udostępnij artykuł: