Saxo Bank publikuje wyniki za 2017 rok. Większe zyski i rekordowa liczba nowych klientów

Z rynku

Saxo Bank odnotował w 2017 roku większe zyski oraz rekordową liczbę nowych klientów, zarówno bezpośrednich, jak i hurtowych.

Saxo Bank odnotował w 2017 roku większe zyski oraz rekordową liczbę nowych klientów, zarówno bezpośrednich, jak i hurtowych.

W 2017 r. Grupa Kapitałowa #SaxoBank wypracowała #zysk netto w wysokości 401 mln koron duńskich #banki @saxobank_pl

W 2017 roku Grupa Kapitałowa Saxo Bank wypracowała zysk netto w wysokości 401 mln koron duńskich (DKK), co stanowiło wzrost o 33% w porównaniu z 2016 rokiem. Kwota zabezpieczonych depozytów klientów wzrosła do 103,6 mld DKK, natomiast przychody operacyjne Grupy wyniosły 3,0 mld DKK, co stanowi wzrost o 3% w porównaniu z 2016 r.Grupa Saxo Bank w dalszym ciągu umacniała swoją pozycję kapitałową: na koniec 2017 r. współczynnik adekwatności kapitałowej osiągnął 22,7% w porównaniu z 19,5% na koniec 2016 r., co zapewniło odpowiedni bufor. 

Zestawienie najważniejszych danych finansowych za 2017 r. (w nawiasach dane za 2016 r.):
  • Przychody operacyjne: 3,0 mld DKK (2,9 mld DKK)
  • EBITDA: (zysk): 931,6 mln DKK (845 mln DKK)
  • Skorygowany EBITDA*: 1,0 mld DKK (954,5 mln DKK)
  • Zysk netto: 401,1 mln DKK (302,4 mln DKK)
  • Kwota zabezpieczonych depozytów klientów: 103,6 mld DKK (92,3 mld DKK)
  • Ogółem kapitał własny: 4,6 mld DKK (4,2 mld DKK)
*wskaźnik EBITDA skorygowany o przychody i koszty, których nie uznaje się za okresowe i które istotnie wpływają na zysk netto Grupy.

- Wyniki za 2017 rok to kolejny dowód na siłę skalowalnego modelu biznesowego Saxo Banku jako specjalisty z sektora fintech i regtech koncentrującego się na transakcjach i inwestycjach z wykorzystaniem różnorodnych aktywów na rzecz klientów bezpośrednich oraz świadczeniu usług bankowych jako usługi (Banking-as-a-Service) na rzecz klientów hurtowych. Pomimo niskiej zmienności rynkowej Saxo przyciągnął rekordową liczbę nowych klientów bezpośrednich i hurtowych. Nowy rekord, w odniesieniu do depozytów zabezpieczających klientów, to kolejne świadectwo sukcesu oferty Saxo Banku obejmującej różnorodne aktywa, i umożliwiającej klientom zawieranie transakcji we wszystkich cyklach rynkowych – powiedział Kim Fournais, prezes i współzałożyciel Saxo Banku.- Dzięki solidnej bazie kapitałowej w dalszym ciągu będziemy inwestować w relacje z klientami i technologie oraz podnosić ich jakość, aby pozostać w awangardzie cyfryzacji ukierunkowanej na klienta. Wyniki potwierdzają, że Saxo Bank jest na właściwej drodze i będziemy nadal priorytetyzować rozwój technologii, aby zapewnić klientom i partnerom najlepszą obsługę transakcji pod względem produktów, platform, cen i usług – dodał Fournais. 

W lutym 2018 roku Saxo Bank zapowiedział sprzedaż swojej spółki zależnej, Saxo Privatbank, posiadającego wszelkie wymagane licencje banku z oddziałami na terenie całej Danii, na rzecz Alm. Brand, duńskiej grupy kapitałowej oferującej usługi finansowe w zakresie ubezpieczeń i bankowości. Równocześnie Saxo podejmie partnerstwo typu white label z Alm. Brand Bankiem, umożliwiając klientom zawieranie transakcji i inwestowanie w akcje, obligacje, ETF i fundusze inwestycyjne za pośrednictwem nagradzanej platformy SaxoTraderGO.W październiku 2017 roku Saxo ogłosił, że Geely Financials Denmark A/S, spółka zależna Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd („Grupy Geely”), zaproponowała kupno 51,5% akcji Saxo Banku, przy czym Grupa Sampo, wiodąca grupa kapitałowa świadcząca usługi finansowe w krajach nordyckich, objęłaby 19,9% akcji banku. Transakcje te oczekują na wydanie wymaganych ustawowo pozwoleń na odpowiednich rynkach, a ich finalizacja przewidywana jest na pierwsze półrocze 2018 r.Pełna treść raportu za 2017 rok jest dostępna tutaj.

Źródło: Informacja prasowa Saxo Banku

Udostępnij artykuł: