Saxo Bank rozszerza ofertę white label o opcje na akcje

Bankowość

Saxo Bank, specjalista w zakresie transakcji i inwestycji internetowych z wykorzystaniem różnorodnych aktywów, zapowiedział dziś rozszerzenie swojej oferty white label o opcje na akcje od kwietnia 2015 r. w efekcie uruchomienia transakcji na tych instrumentach dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych w 2014 r.

Dzięki rozszerzeniu oferty white label Saxo Bank o opcje na akcje, klienci końcowi white label będą mogli inwestować w różnorodne klasy aktywów w ramach jednego, skonsolidowanego rachunku i wykorzystywać zarówno akcje, jak i obligacje jako zabezpieczenie. Inne korzyści to możliwość stosowania jednego depozytu zabezpieczającego w odniesieniu do różnych produktów poprzez wykorzystywanie akcji jako zabezpieczenia transakcji na opcjach na kontrakty, a ponadto brak opłat minimalnych i kosztów rolowania.

Klienci white label uzyskają również dostęp do kompletnego pakietu marketingowo-komunikacyjnego, który towarzyszy wdrożeniu nowego produktu dla klientów końcowych.

Rozszerzenie oferty white label o opcje na akcje to kontynuacja strategii Saxo Bank ukierunkowanej na budowanie kompleksowej platformy transakcyjnej zapewniającej dostęp do różnorodnych klas aktywów. Obecnie na platformie transakcyjnej Saxo Bank dostępnych jest ponad 30 000 produktów finansowych, w tym transakcji walutowych (kontrakty spot, forward i opcje), akcji, CFD, surowców, kontraktów terminowych, opcji na kontrakty i opcji na poszczególne akcje.

Patrice Henault, dyrektor ds. kontraktów terminowych i opcji notowanych na giełdzie w Saxo Bank, oświadczył:

Udostępnienie nowych możliwości odzwierciedla rosnący apetyt na opcje na akcje ze strony zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych, na co wskazuje wzrost liczby instrumentów pochodnych notowanych na giełdach (ETD) o 4% w 2014 r. W szczególności ostatnie wahania na rynku przyczyniły się do zapewnienia inwestującym w opcje nowych, atrakcyjnych okazji inwestycyjnych, zaś sami inwestorzy są coraz bardziej świadomi metod zabezpieczania ekspozycji na takie klasy aktywów, jak akcje lub metod zabezpieczania istniejących zysków. W Saxo Bank naszym stałym celem jest zapewnienie platformy, która jest sprawna, efektywna i oferuje narzędzia i funkcje gwarantujące naszym klientom przewagę konkurencyjną na arenie inwestycji w różnorodne aktywa. Rozszerzenie naszej platformy white label o opcje na akcje to wielki krok dla rozwoju oferty white label Saxo Bank, w szczególności w kontekście rosnącego apetytu na ten instrument finansowy.

Segment white label stał się fundamentem działalności instytucjonalnej Saxo Bank: w 2014 r. ustanowiono ponad dziesięć nowych partnerstw, dzięki czemu liczba klientów w tym segmencie przekroczyła 120, z czego dziesięć banków prowadzi działalność transgraniczną. Wzrost liczby klientów white label Saxo Bank wynika z presji na koszty, niezdolności do dotrzymania kroku ewolucji technologii transakcji stacjonarnych oraz potrzeby opracowania możliwości inwestycyjnych opartych na różnorodnych klasach aktywów.

Źródło: Saxo Bank

Udostępnij artykuł: