SaxoTraderGO

Finanse i gospodarka

Po roku od uruchomienia SaxoTraderGO platforma odnosi kolejne sukcesy

Po roku od uruchomienia SaxoTraderGO platforma odnosi kolejne sukcesy

Saxo Bank, specjalista w zakresie transakcji i inwestycji online, oferujący dostęp do różnorodnych instrumentów finansowych, ogłosił, że ponad 55% ogólnych przychodów w segmencie klientów prywatnych generowanych jest z transakcji zawieranych na platformie SaxoTraderGO. Dokładnie po roku od uruchomienia, SaxoTraderGO stała się najpopularniejszą platformą Saxo Banku we wszystkich segmentach klienckich. Pół roku temu dostęp do SaxoTraderGO rozszerzono o partnerów white label. Obecnie z platformy korzysta ponad 100 partnerów white label, oferujących swoim klientom dostęp do SaxoTraderGO w 28 wersjach językowych.

Jednocześnie Saxo Bank świętuje rozwój platformy prezentując nowe możliwości obserwowania światowych rynków akcji, obejmujące szereg nowych modułów: Indices (indeksy), Gainers and Losers (zwycięzcy i przegrani), News (aktualności), Calendar Events (wydarzenia) i Overview Chart (wykres ogólny).

Platforma SaxoTraderGO, w całości oparta na HTML5, to wiodące rozwiązanie w branży inwestycyjnej, odchodzące od dotychczasowych autorskich systemów obrotu na rzecz elastycznego zawierania transakcji na wielu urządzeniach.

Saxo Bank uruchamiając SaxoTraderGO był jedną z pierwszych instytucji finansowych, która udostępniła swoją infrastrukturę transakcyjną przez interfejs programistyczny OpenAPI. Dzięki temu klienci i zewnętrzni deweloperzy aplikacji otrzymują dostęp do opracowywanych od ponad 20 lat rozwiązań z zakresu infrastruktury transakcyjnej, w tym tej dotyczącej obrotu różnorodnymi aktywami i infrastruktury back office.  OpenAPI umożliwia klientom i partnerom white label dostosowanie oferty inwestycyjnej do własnych potrzeb i jej doskonalenie. W ubiegłym miesiącu Saxo zapowiedział, że dzięki Open API użytkownicy jednego z najpopularniejszych portali finansowych w Chinach - Wallstreet CN - uzyskają dostęp do rynków walutowych i będą mogli zawierać na nich transakcje.

Christian Hammer, dyrektor ds. platform w Saxo Bank, stwierdził: - Naszym pierwotnym zamierzeniem było opracowanie nowej platformy transakcyjno-inwestycyjnej w taki sposób, by była intuicyjna i prosta w nawigacji, a równocześnie zapewniała klientom dostęp do ponad 35 000 instrumentów, m.in. funduszy notowanych na giełdzie, akcji, obligacji, CFD, walut, kontraktów terminowych i opcji w ramach jednego rachunku.

Do końca 2016 roku platforma SaxoTraderGO będzie regularnie aktualizowana, w tym uzyska szereg nowych funkcji, m.in. w pełni zintegrowaną analizę techniczną, nową wyszukiwarkę akcji, łańcuch opcji i możliwość wgrywania własnych treści przez partnerów white label.

Od momentu uruchomienia platforma SaxoTraderGO uzyskała już szereg nowych funkcji:

  • Ogólny przegląd światowych rynków akcji
  • Ustawienia wykresów umożliwiają teraz widok wieloekranowy
  • Logowanie przy użyciu touchID na urządzeniach z taką funkcją
  • Bezpośredni chat z pracownikami Saxo za pośrednictwem strony internetowej, tabletu czy telefonu komórkowego
  • Analiza akcji w oparciu o fundamentalne dane, obejmująca ponad 10 000 światowych akcji

Christian Hammer dodaje: - Jedną z najbardziej interesujących nowych usług SaxoTraderGO są automatyczne inwestycje i transakcje, tzw. SaxoSelect. Klienci mogą teraz lokować środki w oparciu o różne strategie, które są automatycznie równoważone przez Saxo Bank, przy zapewnieniu pełnej przejrzystości i wglądu klientów w poszczególne inwestycje na platformie SaxoTraderGO. Przykładowo, we współpracy z BlackRock oferujemy zdywersyfikowane portfele inwestycyjne oparte na funduszach giełdowych. Klienci mają unikalną możliwość zarówno wyboru własnych transakcji, jak i inwestowania za pomocą zarządzanych portfeli - a wszystko za pośrednictwem SaxoTraderGO.

Wojciech Liczkowski

Udostępnij artykuł: