“Ściągawka” z najważniejszymi kwestiami dot. Europy po Nowym Roku

Polecamy

Dokonaliśmy przeglądu kluczowych kwestii dotyczących gospodarki Strefy euro w pierwszych tygodniach po przerwie bożonarodzeniowej.

W centrum zainteresowania znajdą się naszym zdaniem: poziom globalnej produkcji, inflacja, EBC oraz polityka.

Główne tematy pozostają niezmienne – obowiązkowe będzie śledzenie czynników wpływających na inflację w Europie.

Więcej szczegółów można znaleźć w treści raportu.

Źródło: Bank of America

Udostępnij artykuł: