Segment powierzchni magazynowych z niszowego staje się wiodącym nurtem

Finanse i gospodarka

Według CBRE, międzynarodowej firmy doradczej, tempo, w jakim rozwija się rynek powierzchni magazynowych i logistycznych jest zdecydowanie najszybsze spośród wszystkich tradycyjnych sektorów nieruchomości.

Według CBRE, międzynarodowej firmy doradczej, tempo, w jakim rozwija się rynek powierzchni magazynowych i logistycznych jest zdecydowanie najszybsze spośród wszystkich tradycyjnych sektorów nieruchomości.

Wzrost aktywności jest napędzany zarówno przez zmieniające się czynniki kadrowe, jak i te związane z rynkiem inwestycyjnym. W całej Europie, inwestycje w sektor powierzchni magazynowych wzrosły o 50% w 2013 r., co spowodowało, że segment ten miał najwyższe tempo wzrostu rok do roku. Biorąc pod uwagę istotne transakcje, które mają zostać zawarte, zainteresowanie inwestorów utrzyma się na wysokim poziomie. Powodem wspomnianego wzrostu jest szersza akceptacja tego segmentu, poprzednio postrzeganego jako niszowy, rosnące inwestycje w nieruchomości, częściowo spowodowane niskimi stopami procentowymi oraz oczekiwane odbicie aktywności gospodarczej w Europie oraz spodziewany wraz ze wzrostem gospodarczym wzrost czynszów będących na najniższym poziomie.

"Region Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) należy do obszarów, które odniosą znaczne zyski dzięki działaniu tych czynników. Stawki czynszu znajdujące się na najniższym poziomie w połączeniu z rosnącą produkcją przemysłową wspierają tezę, że niedługo na licznych rynkach ujrzymy rosnące czynsze. Region oferuje wielki potencjał deweloperom wciąż bazującym na gwałtownie polepszającej się infrastrukturze i rosnącej jakości sektora powierzchni magazynowych i logistycznych. Poprawa ta wynika z wpływu zakupów online na sposób, w jaki dobra są dostarczane do użytkownika końcowego." - skomentował Joerg Kreindl, Starszy Dyrektor działu powierzchni magazynowych na region Europy Środkowo-Wschodniej w CBRE.

"Zanotowaliśmy znaczny wzrost aktywności w sektorze nieruchomości magazynowych i logistycznych w całym obszarze CEE w roku 2013. Na tej podstawie zdecydowaliśmy się podwoić liczbę stanowisk w naszym Dziale powierzchni magazynowych do 30 konsultantów, aby móc służyć naszym Klientom najlepszą jakością usług. Uczestniczyliśmy w największych transakcjach z udziałem agentów w regionie CEE, do których zaliczają się: największa transakcja przeprowadzona kiedykolwiek na terenie Rumunii - 45 tyś. mkw. wynajęte przez sieć Carrefour, 45 tyś. mkw. wynajęte przez dwóch największych dostawców części motoryzacyjnych na Słowacji, ponad 40 tyś. mkw. wynajęte przez firmę DHL w Polsce oraz projekt build-to-suit obejmujący 20 tyś. mkw. dla firmy Steelcase w Czechach. Podsumowując, Dział powierzchni magazynowych CBRE wynegocjował w imieniu swoich Klientów umowy na ponad 400 tyś. mkw. powierzchni magazynowej w regionie CEE." - dodał Joerg Kreindl.

Dzięki polepszeniu komunikacji pomiędzy Europą Zachodnią a obszarem CEE oraz wzrostowi produkcji przemysłowej i wytwórstwa, w 2014 r. możemy spodziewać się wzrostu outsourcingu do specjalistycznych zewnętrznych firm zajmujących się logistyką. Pogoń za wysoką wydajnością premiuje łatwo dostępne obiekty i obszary miejskie cechujące się wysoką przepustowością. W zeszłym roku odnotowano znaczny wzrost popytu na magazyny w formacie XXL, których kluczowymi zaletami są centralizacja działalności i kontroli towarów.

Panujące obecnie warunki sprzyjają powszechnemu wznowieniu działalności deweloperskiej w 2014 r. Za wyjątkiem projektów BTS, plany realizacji nieruchomości magazynowych i logistycznych ostatnimi czasy były bardzo ograniczone. Poprawa warunków gospodarczych i kadrowych na rynku w połączeniu ze znacznym wzrostem zainteresowania inwestorów zachęciły deweloperów do przyspieszenia projektów w licznych lokalizacjach.

Źródło: CBRE

Udostępnij artykuł: