Bank poinformuje klienta, dlaczego odrzucił jego wniosek kredytowy

Prawo i regulacje / Z rynku

Banki będą zobowiązane do bezpłatnego poinformowania klientów, jakie czynniki wpłynęły na to, że ich wniosek kredytowy został odrzucony - taka propozycja padła ze strony komisji sejmowych pracujących nad projektem przepisów wdrażających RODO. Propozycja została zaakceptowana przez rząd, a bankowcy chwalą zaproponowane poprawki.

Szyld banku na budynku
Fot. stock.adobe.com/Roman Levin

Banki będą zobowiązane do bezpłatnego poinformowania klientów, jakie czynniki wpłynęły na to, że ich wniosek kredytowy został odrzucony - taka propozycja padła ze strony komisji sejmowych pracujących nad projektem przepisów wdrażających RODO. Propozycja została zaakceptowana przez rząd, a bankowcy chwalą zaproponowane poprawki.

#Banki bezpłatnie poinformują klientów, dlaczego ich wniosek kredytowy został odrzucony #kredyt #zdolnośćkredytowa @KancelariaSejmu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, czyli przepisy wdrażające RODO (przepisy o ochronie danych osobowych) do poszczególnych ustaw został przygotowany przez resort cyfryzacji.

Wyjaśnienia na żądanie

Jak podaje Fundacja Panoptykon, do projektu posłowie wprowadzili w środę przepis, który zobowiązuje banki do przedstawienia klientowi wyjaśnienia (na jego wniosek), które dane dane osobowe miały wpływ na ocenę zdolności kredytowej - zarówno w przypadku, gdy decyzja została podjęta w zautomatyzowanym procesie na podstawie tzw. algorytmów, jak i w sytuacji, gdy przy podejmowaniu takiej decyzji brał udział człowiek. Jak wskazuje Fundacja, w pierwszej wersji projektu prawo do wyjaśnienia dotyczyło wyłącznie decyzji podejmowanych w sposób automatyczny.Czytaj także: Bankowcy pozytywnie oceniają poprawki w projekcie ustawy sektorowej RODO >>>

Poprawka przesądzona?

Dzięki wprowadzonej poprawce uprawnienie to będzie przysługiwało nie tylko - jak do tej pory - firmom, ale także osobom indywidualnym.Komisje Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka zakończyły już prace nad projektem, który trafi teraz do drugiego czytania. "Ustawy nie przyjął jeszcze Sejm, ale poprawka rządowa wskazuje, że sprawa została przesądzona. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, co – w zależności od tempa prac obu izb parlamentu i Prezydenta – nastąpi prawdopodobnie w maju" - podsumowuje Fundacja Panoptykon.

 Związek Banków Polskich pozytywnie ocenia proponowane zmiany

Zdaniem dr Tadeusza Białka, dyrektora Zespołu Prawno-Legislacyjnego w Związku Banków Polskich zaproponowane poprawki do projektu ustawy należy uznać za pozytywne z punktu widzenia funkcjonowania sektora bankowego.W jego opinii kluczową zmianą wprowadzaną przez omawiane poprawki jest usunięcie z projektowanego art. 105a ust. 1b Prawa bankowego prawa do zakwestionowania zautomatyzowanej decyzji dotyczącej oceny zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego.Jednocześnie do obecnej wersji przepisów wprowadzono ogólne, nie ingerujące w modele scoringoweani ich nie ujawniające – prawo wnioskodawcy do wyjaśnień dotyczących dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej (nowy art. 70a Prawa bankowego); takie wyjaśnienie obejmować ma informacje na temat czynników – w tym danych osobowych – które miały wpływ na ocenę zdolności kredytowej - komentuje Tadeusz Białek.Agnieszka Marzec, radca prawny, Dyrektor Biura Prawnego i Monitoringu Zgodności Biura Informacji Kredytowej stwierdza:  Zmiany wprowadzane poprzez dodanie art. 70a Prawa bankowego są bardzo ważne, bo po pierwsze: wprowadzają obowiązek wyjaśniania przez banki oceny zdolności kredytowej wobec konsumenta i przedsiębiorcy (dotychczas ten obowiązek odnosił się wyłącznie do przedsiębiorcy), po drugie: wskazują co obejmuje wyjaśnienie udzielane przez bank, czyli że bank informuje o czynnikach, w tym danych osobowych, które miały wpływ na ocenę zdolności kredytowej.
Udostępnij artykuł: