Sejm zdecydował w sprawie Funduszu Odbudowy

Gospodarka

Sejm przyjął we wtorek ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Jest to pierwszy krok w kierunku uruchomienia Funduszu Odbudowy. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Sejm, noc
Źródło: Twitter @KancelariaSejmu

Sejm przyjął we wtorek ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Jest to pierwszy krok w kierunku uruchomienia Funduszu Odbudowy. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej z grudnia ub. roku o zasobach własnych przez wszystkie kraje członkowskie jest konieczna do uruchomienia zarówno Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy.

Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat.

W głosowaniu udział wzięło 456 posłów. "Za" opowiedziało się 290 posłów; przeciwko zagłosowało 33 posłów, a 133 posłów wstrzymało się od głos.

Podstawą wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy będzie Krajowy Plan Odbudowy, jaki każde państwo członkowskie musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej.

W poniedziałek po południu dokumenty związane z KPO zostały oficjalnie złożone przez Polskę w Komisji Europejskiej.

Plan opiera się na 5 filarach odporności gospodarki, w tym na otoczeniu biznesowym, innowacjach i polityce rynku pracy; zielonej energii; transformacji cyfrowej, zrównoważonym transporcie i systemie opieki
zdrowotnej.

Obejmuje działania na rzecz poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej budynków, rozwoju odnawialnych źródeł energii, bezemisyjnego transportu i dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Komisja Europejska oceni plan w ciągu najbliższych dwóch miesięcy w oparciu o 11 kryteriów, które są określone w rozporządzeniu i przełoży jego treść na wiążące akty.

Komisja oceni też, czy w planie przeznacza się co najmniej 37% wydatków na inwestycje i reformy wspierające cele klimatyczne, a 20% na transformację cyfrową,

Udostępnij artykuł: