Sejm przyjął informację rządu o pomocy społecznej dla uczniów

Samorząd

Sejm przyjął wczoraj (30 sierpnia) informację rządu o "realizacji zadań związanych z dystrybucją pomocy społecznej przez szkoły" oraz o "socjalnej funkcji szkoły". W dokumencie, opracowywanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, znalazły się kwestie dotyczące pomocy państwa w zakresie dożywiania uczniów, wyrównywaniu szans edukacyjnych, w tym poprzez dofinansowywanie zakupu podręczników szkolnych i wypoczynku oraz programy owoce w szkole i szklanka mleka; pomocy stypendialnej, profilaktyki zdrowotnej, świadczeń rodzinnych dla rodzin z dziećmi uczącymi się, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz edukacji pozaszkolnej i pozalekcyjnej.

Wśród najważniejszych zmian mających poprawić sytuację najbiedniejszych uczniów wymienione jest podniesienie kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymywania pomocy społecznej. Od 1 października tego roku do uzyskania takiego wsparcia będzie uprawniał dochód na osobę w rodzinie w wysokości 456 zł (obecnie jest to 351 zł). W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe ustalono na 542 zł (aktualnie 477 zł). W związku z tymi zmianami wzrośnie m.in. maksymalna kwota zasiłku stałego z 444 zł na 529 zł.

Warto też zauważyć, że przy znacznie malejącej liczbie uczniów, środki na dożywianie dzieci w szkołach znacząco rosną. W 2011 r. wydano 842 mln zł, gdy jeszcze w 2006 r. była to kwota 750 mln zł. Dzięki temu od 2008 r. nie było dzieci czy uczniów, którzy spełniając kryteria, nie byli objęci programem ze względu na brak środków.

Informację rządu o „realizacji zadań związanych z dystrybucją pomocy społecznej przez szkoły” oraz o „socjalnej funkcji szkoły” można zobaczyć tutaj.

Źródło: www.men.gov.pl

Udostępnij artykuł: