Sejm przyjął nowelę zwiększającą wydatki budżetu o 4 mld zł w 2019 r.

Gospodarka

Sejm przyjął pilny rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 r., dotyczący zwiększenia wydatków budżetowych o maksymalnie 4 mld zł, na powiększenie funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia (maks. 3 mld zł) i Funduszu Wsparcia Policji (maks. 1 mld zł).

Pieniądze i wykres wzrostowy
Fot. stock.adobe.com/Leo Lintang

Sejm przyjął pilny rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 r., dotyczący zwiększenia wydatków budżetowych o maksymalnie 4 mld zł, na powiększenie funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia (maks. 3 mld zł) i Funduszu Wsparcia Policji (maks. 1 mld zł).

#Sejm przyjął pilny rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 r., dotyczący zwiększenia wydatków budżetowych o maksymalnie 4 mld zł #budżet #FinansePubliczne

Senat wcześniej zgłosił poprawkę, zgodnie z którą fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia ma zostać zwiększony do maksymalnie 3 mld zł wobec 2 mld zł zaproponowanych wcześniej przez rząd.Za przyjęciem poprawki głosowało ostatecznie 439 posłów na 439 obecnych na sali plenarnej.Czytaj także: Minister finansów: deficyt budżetu w 2019 r. poniżej planu, w 2020 r. budżet zrównoważony >>>

Według OSR, dodawane przepisy umożliwiają m.in. pełne wykorzystanie środków na zakup ambulansów zaplanowanych w budżecie ministra zdrowia i wydatków majątkowych w ochronie zdrowia zaplanowanych w budżecie ministra spraw wewnętrznych i administracji, a także na umożliwienie przekazania w 2019 r. środków z budżetu z przeznaczeniem dla Funduszu Wsparcia Policji do wysokości 1 mld zł na realizację ustawowych zadań, na poziomie województwa, pozwoli na pełniejszą realizację zadań Funduszu. Według OSR przepis ten pozwoli na realizację w większym zakresie ustawowych zadań Funduszu, polegających na pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług, wyjaśniono w uzasadnieniu.

Realizacja zadań nastąpi z wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z oszczędnościami, które występują w trakcie realizacji budżetu.Ustawa ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: