Sejm przyjął nowelizację Ordynacji Podatkowej: firma nie zaskarży decyzji o blokadzie konta na 72 godziny

Firma

Zniesienie możliwości zaskarżenia decyzji o blokadzie konta firmy na 72 godziny - zakłada uchwalona bez poprawek przez Sejm nowelizacja Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw.

Fot. Sejm/Krzysztof Białoskórski

Zniesienie możliwości zaskarżenia decyzji o blokadzie konta firmy na 72 godziny - zakłada uchwalona bez poprawek przez Sejm nowelizacja Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw.

Sejm przyjął nowelizację Ordynacji Podatkowej: firma nie zaskarży decyzji o blokadzie konta na 72 godziny #STIR #splitpayment

W głosowaniu wzięło udział 421 posłów, przy czym za uchwaleniem nowelizacji opowiedziało się 227 posłów, przeciw było 192, a dwóch wstrzymało się od głosu.Zmiany w Ordynacji podatkowej mają dotyczyć przeciwdziałania wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, czyli ustawy o STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej), mechanizmu podzielonej płatności oraz wykazu podmiotów niezarejestrowanych, które zostały wykreślone lub przywrócone do rejestru VAT.

Co zakłada nowelizacja?

Nowelizacja Ordynacji podatkowej przewiduje przede wszystkim zniesienie zaskarżalności blokad na okres 72 godzin. Chodzi o uprawnienie szefa Krajowej Administracji Skarbowej, wynikające z ustawy o STIR, pozwalające mu na zablokowanie konta, jeżeli z analizy ryzyka wynika, że dany podmiot może wykorzystywać system bankowy do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi lub do wyłudzenia podatku.Nowe przepisy rozszerzają także zakres danych przesyłanych w trybie dziennym przez banki i SKOK-i w mechanizmie STIR o adresy IP, informacje o innych blokadach oraz zajęciach wierzytelności oraz o informacje o pełnomocnikach składających dyspozycję transakcji. Ponadto rozszerzona została definicja rachunku podmiotu kwalifikowanego o rachunek VAT i rachunek lokaty terminowej.

Zgodnie z nowelą, nie będzie możliwe obciążenie rachunku w przypadku banku zagranicznego przy mechanizmie podzielonej płatności w VAT . Ponadto przewidziano ułatwienia dla przedsiębiorstw sektora faktoringowego oraz wprowadzono zmiany dotyczące zakresu informacji ujawnianej w rejestrze podatników skreślonych.Co do zasady ustawa ma wejść w życie upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, część przepisów zacznie jednak obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a niektóre od 1 lipca 2019 r.
Udostępnij artykuł: