Sejm przyjął nowelizację ws. cen energii i efektywności energetycznej

Czysty zysk

Lienie energetyczne na tle pieniędzy
Ceny energii elektrycznej Fot. stock.adobe.com/1599685sv

Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Nowelizacja wprowadza zmiany dostosowujące przepisy do prawa Unii Europejskiej.

Średnie i duże przedsiębiorstwa w drugim półroczu 2019 r. będą objęte dofinansowaniem w ramach pomocy de minimis #CenyPrądu

Za przyjęciem ustawy głosowało 259 posłów, przeciw było 145, 22 wstrzymało się.

„Po przyjęciu nowelizacji sytuacja ok. 98% odbiorców końcowych nie zmieni się w drugim półroczu 2019 r. w porównaniu do sytuacji z pierwszego półrocza 2019, tzn. odbiorcy ci będą płacili przez cały rok 2019 obniżoną cenę (cenę z 2018 r.). Średnie i duże przedsiębiorstwa w drugim półroczu 2019 r. będą objęte dofinansowaniem w ramach pomocy de minimis, a przedsiębiorstwa energochłonne będą beneficjentem mechanizmu, który zostanie wprowadzony ustawą o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych” – napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Czytaj także: Pracodawcom nie podoba się ustawa prądowa >>>

Projekt ustawy zmienia także ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w zakresie wydłużenia terminu ważności wszystkich świadectw przetargowych do 30 czerwca 2021 roku.

 

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: