Sejm za przesunięciem split payment na 1 lipca 2018 r.

Aktualności / Firma

Przesunięcie wejścia w życie mechanizmu tzw. podzielonej płatności z 1 kwietnia 2018 roku na 1 lipca przyszłego roku - taką m.in. poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o VAT zaakceptował Sejm.

Fot. Sejm/Krzysztof Białoskórski

Przesunięcie wejścia w życie mechanizmu tzw. podzielonej płatności z 1 kwietnia 2018 roku na 1 lipca przyszłego roku - taką m.in. poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o VAT zaakceptował Sejm.

Sejm za przesunięciem #splitpayment na 1 lipca 2018 r.

Posłowie zaakceptowali wszystkie poprawki, jakie zaproponowali senatorowie do noweli ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadza tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment).Kolejna z poprawek zakładała, że split payment będą mogły stosować nie tylko banki i SKOK-i, ale wszystkie instytucje działające na podstawie ustawy o usługach płatniczych.Teraz ustawa trafi do prezydenta. 

Co zakłada ustawa o split payment?

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in., że podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy - rachunek VAT.

Proponowane w projekcie rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy. Ponadto dobrowolność stosowania tego mechanizmu oznacza, że można ją stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura musi być uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - to nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

Stop oszustwom VAT

Projekt nie ingeruje w konstytucyjne prawo własności, podkreślono w dokumencie. Zarówno sam rachunek VAT, jak i środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas środkami należącymi do podatnika od towarów i usług. Podatnik będzie miał możliwość dysponowania tymi środkami według swojego uznania, choć na ograniczone cele – zapłatę zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta. Projekt nie zakłada, żeby organy podatkowe miały dostęp do tych rachunków czy też żeby mogły samodzielnie dokonywać operacji finansowych na tych rachunkach.Zakładane regulacje mechanizmu podzielonej płatności nie uniemożliwią również przedsiębiorcom dostępu do tych środków, wprowadzają jednakże mechanizmy, dzięki którym organy podatkowe mają możliwość lepszej weryfikacji, czy podatnik uczciwie rozliczy się ze swoich zobowiązań w VAT. Należy przy tym podkreślić, że co do zasady w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy zarówno dokonują sprzedaży, jak i regularnie nabywają towary i usługi od innych podatników. Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności nie zaburzy w żaden sposób możliwości bieżącego płacenia za dokonywane od innych podatników zakupy.

Źródło: aleBank.pl/ISBnews

 
Udostępnij artykuł: