Sejm zmienia ustawę o obrocie instrumentami finansowymi

Prawo i regulacje

Sejm znowelizował w piątek, 1 października ustawę w obrocie instrumentami finansowymi. Nowelizacja wprowadza europejskie regulacje dotyczące wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych. W polskich warunkach dotyczy to przede wszystkim domów maklerskich.

Sejm, noc
Źródło: Twitter @KancelariaSejmu

Sejm znowelizował w piątek, 1 października ustawę w obrocie instrumentami finansowymi. Nowelizacja wprowadza europejskie regulacje dotyczące wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych. W polskich warunkach dotyczy to przede wszystkim domów maklerskich.

W ramach nowych przepisów firmy inwestycyjne zostaną podzielone na trzy kategorie ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi.

Pierwsza będzie obejmować instytucje o charakterze systemowym, a druga - grupować podmioty mniejsze, bez znaczenia systemowego, ale charakteryzujące się najwyższym prawdopodobieństwem generowania ryzyka dla klientów, rynków lub prawidłowego funkcjonowania firm inwestycyjnych.

Trzecia kategoria będzie dotyczyć małych i wzajemnie niepowiązanych firm inwestycyjnych, dla których określono najmniej restrykcyjne wymogi.

Zmienione uprawnienia KNF

Nowela zakłada także obowiązek stałego spełniania minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej poziomowi wymaganego kapitału założycielskiego.

Zgodnie z ustawą zmianie ulegnie katalog środków nadzorczych przysługujących Komisji Nadzoru Finansowego, która w razie potrzeby będzie mogła ustanowić dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych lub wymogów dotyczących płynności.

Ponadto zmianie ulegnie przepis dotyczący polityki wynagrodzeń w domach maklerskich. Zgodnie z projektem będzie ona musiała być m.in. neutralna pod względem płci.

Proces legislacyjny trwa

Doprecyzowano także, kiedy występuje obowiązek powołania komitetu ds. wynagrodzeń, jak również obowiązki przekazywania do KNF informacji o wynagrodzeniach w domach maklerskich.

Zmiana wprowadza także przepisy dotyczące wymogu sprawozdawczości dla firm inwestycyjnych, proporcjonalnego do działalności firm oraz wymogów ram ostrożnościowych.

Za ustawą głosowało 439 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 10. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: