Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?

Finanse i gospodarka / Wiadomości

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości, wydał książkę Sektor bankowy - motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?, autorstwa Stanisława Kasiewicza, Lecha Kurklińskiego i Moniki Marcinkowskiej.

Publikacja dotyczy problematyki relacji sektora bankowego z interesariuszem publicznym w nowych, pokryzysowych uwarunkowaniach, w szczególności w świetle potrzeb rozwojowych gospodarki i społeczeństwa.

Składa się z 4 rozdziałów poświęconych kolejno transformacji instytucjonalnego systemu bankowego (raporty: Larosière’a, Volckera, Vickersa, Liikanena oraz koncepcja Unii bankowej), teoretycznych aspektów budowania relacji banków z interesariuszem publicznym, pobudzającej i hamującej dla wzrostu makroekonomicznego roli uwarunkowań regulacyjnych dotyczących sektora bankowego, a także potrzeb lepszego wykorzystania banków w polityce gospodarczej Polski.

Recenzentem książki jest prof. S. Flejterski. Książka będzie dostępna w wybranych, specjalistycznych księgarniach.

Więcej informacji:
www.alterum.pl
www.wib.org.pl

Udostępnij artykuł: