KSF-M: sektor bankowy wysoce odporny, ale wakacje kredytowe i wyższe składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to „istotne” koszty

Z rynku

Sektor bankowy pozostaje wysoce odporny, nawet w sytuacji jednoczesnej materializacji kilku źródeł ryzyka, podał Narodowy Bank Polski w komunikacie po posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym. KSF-M zwrócił uwagę, że spodziewany wzrost zainteresowania Funduszem Wsparcia Kredytobiorców (FWK) i zebranie dodatkowych składek od kredytodawców, wraz z propozycjami powszechnych wakacji kredytowych będzie wiązać się z "dodatkowymi, istotnymi kosztami" dla sektora bankowego w kolejnych latach.

Bank
Fot. stock.adobe.com/kevers

Sektor bankowy pozostaje wysoce odporny, nawet w sytuacji jednoczesnej materializacji kilku źródeł ryzyka, podał Narodowy Bank Polski w komunikacie po posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym. KSF-M zwrócił uwagę, że spodziewany wzrost zainteresowania Funduszem Wsparcia Kredytobiorców (FWK) i zebranie dodatkowych składek od kredytodawców, wraz z propozycjami powszechnych wakacji kredytowych będzie wiązać się z "dodatkowymi, istotnymi kosztami" dla sektora bankowego w kolejnych latach.

"Członkowie Komitetu zapoznali się z Raportem o stabilności systemu finansowego przygotowywanym przez NBP. W Raporcie oceniono, że sektor bankowy pozostaje wysoce odporny, nawet w sytuacji jednoczesnej materializacji kilku źródeł ryzyka. Ocena jest jednak formułowana w warunkach wysokiej niepewności makroekonomicznej i geopolitycznej, wynikającej z inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Komitet zauważa także zjawisko presji związanej z oczekiwaniami dotyczącymi wsparcia dla kredytobiorców, którego koszty będą obciążać banki. Członkowie Komitetu zasadniczo podzielili ocenę NBP podkreślając, że nadal najistotniejszym źródłem zagrożeń dla polskiego systemu finansowego pozostaje ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych oraz słabość niektórych instytucji w kontekście możliwości wystąpienia efektu zarażania" - czytamy w komunikacie.

Nowe koszty dla sektora bankowego

"Komitet zwrócił uwagę, że ze względu na silny wzrost kosztów obsługi kredytów mieszkaniowych w najbliższym okresie przewiduje się zwiększenie zainteresowania Funduszem Wsparcia Kredytobiorców i zebranie dodatkowych składek od kredytodawców, co wraz z propozycjami powszechnych wakacji kredytowych będzie wiązać się z dodatkowymi, istotnymi kosztami dla sektora bankowego w kolejnych latach. Ponadto Komitet przedyskutował zagadnienia związane z projektowanymi zmianami w zakresie wskaźnika referencyjnego WIBOR i zdecydował o potrzebie monitorowania rozwoju sytuacji w tym zakresie" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: ZBP ostrzega przed skutkami wakacji kredytowych i szybkiej reformy WIBOR-u >>>

"Z podsumowania bieżących tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych wynika, że nadal utrzymuje się silny wzrost cen na rynku mieszkaniowym, szczególnie na rynku pierwotnym, przy jednoczesnym widocznym spadku aktywności na rynku kredytów hipotecznych, co w głównej mierze jest skutkiem stopniowego wzrostu stóp procentowych, a także zmianą wymagań regulacyjnych" - czytamy dalej.

Utrzymanie 0% bufora antycyklicznego w II kw.

KSF-M zarekomendował także utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0% w II kwartale 2022 r.

"Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania w II kwartale 2022 r. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z założeniami "Strategii polityki makroostrożnościowej", Komitet dokonał oceny postępów w realizacji długoterminowych priorytetów rozwojowych. Spośród aktywnie realizowanych priorytetów przede wszystkim istotnie rozbudowano zasób narzędzi analitycznych służących ocenie ryzyka systemowego oraz rozszerzono zakres analiz kalibracji narzędzi makroostrożnościowych, podano także.

Kolejne regularne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: