Sektor bankowy zdał egzamin w trudnych czasach

Wydarzenia

Sektor bankowy zdał egzamin w trudnych czasach mówi w rozmowie z aleBank.pl Bartłomiej Nocoń, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich odnosząc się do zakończonej konferencji IT@BANK

Sektor bankowy zdał egzamin w trudnych czasach mówi w rozmowie z aleBank.pl Bartłomiej Nocoń, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich odnosząc się do zakończonej konferencji IT@BANK

Karol Mórawski: Gdyby chcieć się pokusić o najważniejsze wnioski z tegorocznego IT@BANK, na co Pan Dyrektor zwróciłby szczególną uwagę?

Bartłomiej Nocoń: Najważniejszy wniosek, który nasuwa się po trzech webinariach IT@BANK 2020 jest taki, że sektor bankowy zdał egzamin w tych trudnych czasach, w których obecnie przyszło nam funkcjonować.

Przypomnę, że centrum dyskusji tegorocznego IT@Bank uczyniliśmy klienta, a zaproszeni goście odnosili się do najważniejszych z jego punktu widzenia zagadnień to jest: perspektywy biznesowej, perspektywy technologicznej oraz kwestii przyszłych trendów i innowacji oraz edukacji.

Zarówno przedstawiciele świata akademickiego, jak i banków oraz dostawców rozwiązań technologicznych jednoznacznie podkreślali w swoich wypowiedziach sprawność polskiego sektora bankowego i jego gotowość do szybkiej reakcji w dobie gwałtownie zmieniających się uwarunkowań.  

Na jakie obszary bankowego biznesu pandemia wywarła wpływ w szczególnym stopniu?

Stosunkowo silna dynamika pandemii, w szczególności w drugiej, jesiennej odsłonie stanowi bezprecedensowe znaczenie dla całego sektora finansowego w Polsce. Bankowcy nadal aktywnie muszą rozważać krótko- i długoterminowe wyniki finansowe pod kątem przychodów i kosztów, ryzyka kredytowego, zgodności regulacyjnej, które to kwestie bezpośrednio wynikają z niepewności gospodarczej w związku z trwającą pandemią.

Oprócz aspektów takich jak spowolnienie gospodarcze, jakość aktywów, dynamika zadłużenia (kredyty!) istotnym staje się potencjalna konieczność aktualizacji bądź redefinicji przyjętego modelu biznesowego/operacyjnego i zarządzania bankiem.  

Niewątpliwym beneficjentem obecnej sytuacji są obszary bankowości cyfrowej i płatności elektronicznych w których dokonuje się swoista rewolucja z pozytywnym dla klientów skutkiem. Banki, podobnie jak wszystkie duże organizacje, które funkcjonują obecnie w większości w trybie zdalnym, musiały pokazać gotowość do przyspieszonego wprowadzenia zmian, szczególnie w sferze obsługi, komunikacji i kontaktu z klientami.

Przeciętny konsument na co dzień korzysta z produktów i usług, które dostarcza świat cyfrowy w innych branżach, stąd pewne pomysły i innowacje są przenoszone do bankowości z innych segmentów

Dotychczasowe plany i założenia instytucji bankowych, które były rozpisane w strategiach transformacji cyfrowej na kolejne lata, również musiały ulec istotnej i szybkiej aktualizacji.

Kolejnym, ważnym zagadnieniem, podnoszonym w szczególności w trakcie dyskusji podczas drugiego webinarium kongresu IT@Bank, była współpraca na linii bank – dostawca rozwiązań IT.

Współpraca w czasie pandemii, która też musiała zostać ponownie zwymiarowana i dostosowana do nowych realiów, żeby przyspieszyć działania umożliwiające pełną, zdalną obsługę klientów od strony od strony technologicznej, co się zresztą udało.

Podczas konferencji nie mogło zabraknąć odniesienia do nowych trendów i innowacji, które absorbują stronę bankową. Przyspieszone procesy digitalizacji, transformacji i dalszego rozwoju kanałów cyfrowych powodują, że trzeba patrzeć całościowo na ten trend od strony klienta, także w kontekście tak zwanego „wychodzenia poza schemat”, czyli szukania inspiracji poza branżą bankową.

Przeciętny konsument na co dzień korzysta z produktów i usług, które dostarcza świat cyfrowy w innych branżach, stąd pewne pomysły i innowacje są przenoszone do bankowości z innych segmentów.

Te kwestie w połączeniu z ważną rolą jakie zajmują aspekty edukacji i cyberbezpieczeństwa również akcentowane były w trakcie trzeciej, ostatniej już sesji- webinarium tegorocznego IT@BANK 2020.  

Cyfrowe wyzwania dotyczą nie tylko banków, ale i ich klientów. W jakim zakresie ta problematyka wybrzmiała podczas webinariów?

Rewolucyjne zmiany jak, między innymi, korzystanie z otwartych danych czy zmieniające się oczekiwania klientów nieustannie kształtują przyszłość usług finansowych. Wiele instytucji finansowych w Polsce wprowadza dziś innowacyjne rozwiązania cyfrowe, które mają pomóc im i ich klientom nadążyć za zmianami na rynku.

Należy zwracać szczególną uwagę na kwestię edukacji, promocji świadomych i bezpiecznych zachowań w świecie finansów, jak również ochrony prywatności

Równocześnie bankowcy zwracają uwagę, że równolegle istotne są kwestie związane z prywatnością klientów, z kształtowaniem ich świadomości w zakresie korzystania z kanałów cyfrowych i szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem.

Chciałbym podkreślić fakt, że obecnie mamy do czynienia z przyspieszeniem transformacji cyfrowej która dokonuje się w obszarze finansów, powodując, iż coraz liczniejsze grono klientów korzysta w komunikacji z bankiem z kanałów internetowych i mobilnych czy też mediów społecznościowych.

Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na kwestię edukacji, promocji świadomych i bezpiecznych zachowań w świecie finansów, jak również ochrony prywatności. Celem jest wyposażenie klientów w takie narzędzia i usługi, które przy utrzymaniu wysokiego komfortu i prostoty z korzystania, jednocześnie doprowadzają do wzrostu świadomości w zakresie bezpieczeństwa kanałów cyfrowego kontaktu.

Ostatnie pytanie, jak sami uczestnicy ocenili tegoroczne seminarium, po raz pierwszy realizowane w formie zdalnej?

Na podstawie informacji zwrotnych, który otrzymywaliśmy na bieżąco ze strony uczestników poszczególnych sesji- webinarów, wnioskujemy, że poziom merytoryczny wydarzenia był niezwykle wysoko oceniany.

Udało się zgromadzić wokół IT@BANK grono profesjonalistów, ekspertów rynku, przedstawicieli świata nauki, wizjonerów i strategów, którzy z jednej strony mówili o tym, co nas najprawdopodobniej czeka w najbliższej przyszłości pod względem zmian zachodzących w sektorze finansowym w szczególności w jego cyfrowej części, a z drugiej strony odnosili się do aspektów związanych z bieżącymi wyzwaniami i funkcjonowaniem bankowości detalicznej w Polsce, Europie i na świecie.

Udostępnij artykuł: