Sektor instytucji rządowych i samorządowych w I kwartale 2018 r. z nadwyżką

Gospodarka

Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government ) wyniósł 13 mld zł (2,7% PKB) w I kw. 2018 r., podało Ministerstwo Finansów.

Wykresy na tle stosu pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/number1411

Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government ) wyniósł 13 mld zł (2,7% PKB) w I kw. 2018 r., podało Ministerstwo Finansów.

Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 13 mld zł (2,7% PKB) w I kw. 2018 r. #generalgovernment @MF_GOV_PL

"Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w I kw. 2018 r. wyniósł 13 mld zł (2,7% PKB), a wynik pierwotny 20,5 mld zł (4,2% PKB)" - czytamy w "Informacji kwartalnej o stanie finansów publicznych w I kwartale 2018 r.".

Wyższe dochody...

W I kw. 2018 r. dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg zasad ESA2010) wyniosły 206 mld zł i były wyższe od wykonania dochodów w analogicznym okresie roku poprzedniego o 11,3% (r/r) (wzrost relacji o 1,9 pkt proc. PKB). Nominalny wzrost wpływów z podatków (wg zasad ESA2010), które mają największy udział w dochodach wyniósł 13,9% (r/r), podano także.

... i wydatki

"W I kw. 2018 r. wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg zasad ESA2010) wyniosły 193 mld zł i były wyższe o 6,4% r/r. Największy udział w wydatkach sektora instytucji rządowych i samorządowych mają świadczenia społeczne, wydatki na wynagrodzenia (łącznie ze składkami) oraz wydatki na zakup towarów i usług (tzw. zużycie pośrednie)" - czytamy dalej.W I kw. 2018 r. świadczenia socjalne wzrosły nominalnie o 4,2% r/r, tj. poniżej tempa wzrostu przeciętnego kwartalnego funduszu emerytur i rent (ok. 6,7% r/r), który ma największy udział w tej kategorii. Na wzrost kwartalnego funduszu emerytur i rent wpływ miało wejście w życie przepisów obniżających wiek emerytalny, co spowodowało wzrost liczby osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych, wyjaśnił też resort.Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł 1,7% PKB na koniec 2017 r. wobec 2,3% PKB rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: