Sektor telekomunikacyjny na minusie, wzrosty kursu akcji deweloperów

Finanse i gospodarka

Październik nie był pomyślnym miesiącem dla inwestorów warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Mocno tracił sektor telekomunikacyjny.

Październik nie był pomyślnym miesiącem dla inwestorów warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Mocno tracił sektor telekomunikacyjny.

Na koniec października 2012 roku na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie było notowanych 436 spółek, w tym 41 spółek zagranicznych.

Kapitalizacja wszystkich spółek krajowych wyniosła 475,8 mld zł a zagranicznych 207,1 mld. Łączna kapitalizacja spółek z Rynku Głównego wyniosła więc 682,9 mld zł i była o 1,6% niższa niż rok wcześniej, pomimo iż liczba notowanych spółek wzrosła o 10.

Od początku tego roku do końca października na Rynku Głównym GPW zadebiutowało 16 spółek a 6 zostało wycofanych. Największym tegorocznym debiutem był Zespół Elektrowni "Pątnów - Adamów - Konin SA". Jest to pierwsza spółka Skarbu Państwa, która w tym roku wprowadziła swoje akcje na GPW i 10. spółka z sektora energetycznego notowana na warszawskiej giełdzie.

W październiku br. sesyjne obroty akcjami na Rynku Głównym GPW wyniosły 16,0 mld zł wobec 20,3 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 21,1%. Narastająco, od początku roku skumulowane obroty sesyjne na akcjach zmniejszyły się wobec analogicznego okresu roku ubiegłego o 26,7% i wyniosły 158,3 mld zł. Udział obrotów akcjami spółek krajowych wyniósł w tym okresie 97%, chociaż ich u dział w całkowitej kapitalizacji rynku akcji stanowi około 70%.

Na GPW są notowane jeszcze obligacje, listy zastawne, fundusze ETF, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane i warranty. Łączne obroty na tych instrumentach wyniosły w okresie 10 miesięcy - 1,3 mld zł, przy czym największy udział miał rynek obligacji Catalyst - skumulowane obroty na tych papierach wartościowych przekroczyły 900 mln zł.

W październiku br. spadły dwa główne indeksy naszej giełdy - indeks WIG o 1,2% a indeks WIG20 - o 2,3%. Natomiast od początku tego roku do końca października indeksy te wzrosły odpowiednio o 15,0% oraz 8,1%. Dla porównania, w analogicznym w okresie ubiegłego roku indeksy te odnotowały poważne spadki - WIG o 13,3% a WIG20 o 13,6%.

121108.wig20.01.598x435

W paździ erniku aż 7 z 11 indeksów sektorowych odnotowało spadki. Najwięcej stracił na wartości WIG-Telekomunikacja (22,1%), głównie za sprawą dramatycznej przeceny akcji Telekomunikacji Polskiej. Na minusie były też akcje Netii.

Spośród sektorów wzrostowych najwięcej zyskał indeks WIG-Deweloperzy (5,5%). Odbicie od dna tego indeksu nastąpiło w połowie września. Decydujący udział w październikowym wzroście tego wskaźnika miały spółki GTC oraz Echo Investments.

Największą stopę wzrostu w okresie styczeń-październik br. odnotował indeks WIG-Surowce (54,8%). Na taki wynik wpłynęły głównie notowania akcji KGHM Polska Miedź SA, które w tym roku podrożały o 80%. Warto też było inwestować w branżę chemiczną, bowiem indeks WIG-Chemia wzrósł o 45,6%.

121108.stopy.zwrotu.01.592x340

Jan Mazurek
ekspert BCC ds. rynku kapitałowego

Udostępnij artykuł: