Sektor z perspektywy BFG

Polecamy

Zdzisław Sokal – Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – o kondycji polskiego sektora finansowego

Zdzisław Sokal: Sektor bankowy w 2017 roku jest bezpieczny. Jego sytuacja jest stabilna, nie widać istotnych zagrożeń. Mając na uwadze to, co dzieje się w świecie, poziom, jakość funduszy, adekwatność polskich banków jest dobra,. Średnia adekwatność sektora banków wynosi około nieco ponad 17 procent. Jeśli chodzi o kwestię płynności też nie ma żadnych problemów. Sektor bankowy korzysta z jednej strony z tego, że stopy procentowe mamy na poziomie niskim, co pozytywnie wpływa na zdolność kredytową klientów.

Porównując polski sektor bankowy z  sektorem bankowym sąsiadów skapitalizowanie jest bardzo tradycyjne, konserwatywne, nie ma instrumentów, które mogłyby w jakiś sposób zagrażać.

Jeśli chodzi o postrzeganie sytuacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który ma nową funkcję od 10 października 2016 roku – funkcję organu resolution – nie ma na dziś sytuacji, które by wymagały użycia tych instrumentów. Oczywiście jakieś zdarzenia, które miały miejsce lub mogą mieć miejsce w zakresie upadłości, małych problemów, nie zmieniają sytuacji.

Mieliśmy doświadczenia z sektorem SKOKów, ale te kwestie uległy w tej chwili poprawie. Duża ilość SKOKów była zrestrukturyzowana przez użycie narzędzi nadzorczych. W sektorze banków spółdzielczych sytuacja też jest stabilna, sektor banków komercyjnych nie wskazuje żadnych tendencji niepokoju.

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: