Branża płatnicza zmierza ku usługom kompleksowym

Komentarze ekspertów

Kompleksowość usług dostępnych zdalnie i maksymalne uproszczenie procesu płatności – to najkrótsze podsumowanie kierunku, w którym zmierza branża płatnicza. Koncentracji na wygodzie klienta towarzyszy dążenie do ograniczenia obrotu gotówkowego, którego koszty obsługi szacowane są obecnie na 18,5 miliarda złotych rocznie.

Piotr Alicki
Fot. ZBP

Kompleksowość usług dostępnych zdalnie i maksymalne uproszczenie procesu płatności – to najkrótsze podsumowanie kierunku, w którym zmierza branża płatnicza. Koncentracji na wygodzie klienta towarzyszy dążenie do ograniczenia obrotu gotówkowego, którego koszty obsługi szacowane są obecnie na 18,5 miliarda złotych rocznie.

Piotr #Alicki, prezes zarządu #KIR: branża płatnicza zmierza w kierunku kompleksowości usług dostępnych zdalnie i maksymalne uproszczenie procesu płatności #PSD3 #płatności

KIR jako partner technologiczny sektora i dostawca innowacyjnych rozwiązań infrastrukturalnych pra­cuje nad takimi narzędziami, które mają szansę wyznaczyć kierunki rozwoju dla całej branży płatni­czej. W tej ewolucji za kluczowe uznajemy uzyskanie synergii pomiędzy płatnościami a e-tożsamością, która znacząco ułatwi zdalną identyfikację klientów, także w obszarach wymagających silnego uwierzytelniania.

Wraz z postępującą cyfryzacją kolejnych obszarów – zarówno komercyjnych, jak i publicznych, na zna­czeniu będą zyskiwać rozwiązania komple­mentarne, tzn. takie, w których różnorod­ne funkcjonalności będą się uzupełniać, adresując całe proce­sy. Klient ma nie tylko w łatwy sposób logo­wać się do systemu danej firmy lub urzę­du i uzyskiwać dostęp do danej usługi, ale równocześnie z tego samego poziomu po­winien móc dokonać płatności. Systemy będą konstruowane w taki sposób, aby­śmy płacąc w sieci, mieli do po­konania jak najmniej kroków. Tzw. opcja „one click” jest standardem, do którego dążą wszyscy gracze rynkowi.Na kierunek rozwoju płatności po­ważnie wpłynie dyrektywa PSD2, która zmieni sposób funkcjono­wania banków i branży płatniczej w krajach europejskich. Może ona stać się impulsem do powstania zupełnie nowych usług. Warto mądrze wykorzystać opcje, które otwiera, z pełną świadomością ry­zyk, które przy tej okazji mogą się pojawić.Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby RozliczeniowejWypowiedź pochodzi z raportu ZBP „Innowacje płatnicze w polskim systemie bankowym”. 
Udostępnij artykuł: