Semestr z Dolarem II i Solidny Duet III w ofercie Raiffeisen Polbank

Bankowość

."Semestr z Dolarem II" i "Solidny Duet III" to 6-miesięczne i 12-miesięczne lokaty inwestycyjne, dające szansę na wypłatę odpowiednio 7 proc. i 10,05 proc. zysku w skali roku; Obie posiadają 100-proc. ochronę kapitału w dacie zapadalności; Produkty oparte są odpowiednio na kursie złotego do dolara amerykańskiego oraz euro do franka szwajcarskiego, a różnią się od siebie czasem trwania inwestycji oraz warunkami wypłaty zysku;

."Semestr z Dolarem II" i "Solidny Duet III" to 6-miesięczne i 12-miesięczne lokaty inwestycyjne, dające szansę na wypłatę odpowiednio 7 proc. i 10,05 proc. zysku w skali roku; Obie posiadają 100-proc. ochronę kapitału w dacie zapadalności; Produkty oparte są odpowiednio na kursie złotego do dolara amerykańskiego oraz euro do franka szwajcarskiego, a różnią się od siebie czasem trwania inwestycji oraz warunkami wypłaty zysku;

  • Minimalna kwota inwestycji w przypadku obu lokat to 5 000 zł;
  • Subskrypcja trwa do 29 maja br.

Do 29 maja 2014 roku Raiffeisen Polbank będzie prowadził subskrypcję na dwie kolejne już edycje lokat strukturyzowanych: "Semestr z Dolarem II" oraz "Solidny Duet III". Dają one szansę na wypłatę odpowiednio 7 proc. i 10,05 proc. zysku w skali roku i gwarantują ochronę kapitału na poziomie 100 proc. w dacie zapadalności. Strategia inwestycyjna lokat zakłada wahania kursu dolara w stosunku do złotego oraz euro w stosunku do franka szwajcarskiego na przestrzeni odpowiednio 6 i 12 miesięcy. Produkty zapadają odpowiednio w terminie 28 listopada 2014 r. oraz 1 czerwca 2015 r.

"Semestr z Dolarem II" oferuje możliwość wypłaty kuponu w wysokości 7 proc. w skali roku. Wypłata zależy od spełnienia warunków związanych z poziomem kursu końcowego USD do PLN 25 listopada 2014 r. względem kursu początkowego ustalonego 30 maja 2014 r. Na koniec inwestycji nie powinien być on wyższy o więcej niż 20 groszy, ani niższy o więcej niż 7 groszy względem kursu początkowego (zakres min. 27 groszy). Osiągnięcie lub przekroczenie tych wartości granicznych w którymkolwiek momencie trwania lokaty spowoduje zwrot 100 proc. kapitału. Jeśli jednak kurs pozostanie w wyznaczonym wartościami granicznymi zakresie, nastąpi zwrot kapitału oraz wypłata 7 proc. zysku w skali roku. Inwestycja trwa 6 miesięcy.

"Na korzyść powyższej lokaty przemawia względna stabilność kursu USD/PLN w ostatnich miesiącach z uwagi na bilansujące się czynniki oddziałujące na spadki i wzrosty kursu. Z jednej strony za wyższymi poziomami przemawia coraz mniej ekspansywna polityka Rezerwy Federalnej, z drugiej niższym wartościom sprzyja postępujące ożywienie polskiej gospodarki i pozytywne nastawienie inwestorów do Polski. Głównym czynnikiem ryzyka jest ewentualne nasilenie zawirowań na rynkach wschodzących, w tym przede wszystkim sytuacji na Ukrainie, co mogłoby spowodować gwałtowne wybicie kursu USD/PLN" - mówi Dorota Strauch, analityk rynków finansowych w Raiffeisen Polbank.

Strategia inwestycyjna "Solidny Duet III" zakłada wzrost kursu euro w stosunku do franka szwajcarskiego na przestrzeni 12 miesięcy. Lokata daje szansę uzyskania nawet 10,05% zysku w skali roku. Zysk zostanie wypłacony, jeśli 28 maja  2015 r. kurs euro względem franka szwajcarskiego będzie wyższy niż kurs wyjściowy (kurs wyjściowy = EUR/CHF z 30 maja 2014 r. pomniejszony o maksymalnie 0,75 centyma). Wartość zysku wyniesie 1,5% za każdy 1 centym różnicy pomiędzy kursem wyjściowym a końcowym. Jeżeli po rozpoczęciu inwestycji kurs osiągnie chociaż raz poziom kursu wyjściowego powiększonego o 6,7 centyma, czyli dotknie tzw. bariery - nastąpi jedynie zwrot zainwestowanego kapitału.

"Na korzyść lokaty opartej o notowania kursu EUR/CHF przemawia fakt, że obecnie znajduje się on blisko docelowego minimum wyznaczonego przez szwajcarski bank centralny, co ogranicza pole do jego spadków. Z kolei oczekiwane dalsze ożywienie w gospodarce strefy euro i poprawa nastrojów inwestycyjnych na świecie powinny sprzyjać wzrostom kursu w perspektywie najbliższego roku. Głównym czynnikiem ryzyka jest więc wybicie ponad górną barierę w razie szybszego niż obecnie oczekiwane, ożywienia w strefie euro, które przybliży perspektywę podwyżek stóp procentowych w tym regionie" - mówi Dorota Strauch, analityk rynków finansowych w Raiffeisen Polbank.

Minimalna kwota, którą można zainwestować w lokaty "Semestr z Dolarem II" lub "Solidny Duet III", to 5 000 zł. Opłata za zerwanie lokat przed terminem to odpowiednio maksymalnie 2 proc. i 3,5 proc. Bank pobiera i odprowadza podatek od zysku z lokaty inwestycyjnej, więc klient nie wykazuje dochodu wynikającego z odsetek z lokaty w rozliczeniu rocznym.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: