Semestr z Dolarem III i Rok z Euro w ofercie Raiffeisen Polbank

Bankowość

."Semestr z Dolarem III" i "Rok z Euro" to 6-miesięczne i 12-miesięczne lokaty inwestycyjne, dające szansę na wypłatę 7 proc. zysku w skali roku; Obie posiadają 100-proc. ochronę kapitału w dacie zapadalności; Produkty oparte są odpowiednio na kursie złotego do dolara amerykańskiego oraz złotego do euro, a różnią się od siebie okresem inwestycji i warunkami wypłaty zysku; Minimalna kwota inwestycji w przypadku obu lokat to 5 000 zł; Subskrypcja trwa do 27 czerwca br.

."Semestr z Dolarem III" i "Rok z Euro" to 6-miesięczne i 12-miesięczne lokaty inwestycyjne, dające szansę na wypłatę 7 proc. zysku w skali roku; Obie posiadają 100-proc. ochronę kapitału w dacie zapadalności; Produkty oparte są odpowiednio na kursie złotego do dolara amerykańskiego oraz złotego do euro, a różnią się od siebie okresem inwestycji i warunkami wypłaty zysku; Minimalna kwota inwestycji w przypadku obu lokat to 5 000 zł; Subskrypcja trwa do 27 czerwca br.

Do 27 czerwca 2014 roku Raiffeisen Polbank prowadzi zapisy na dwie lokaty strukturyzowane: "Semestr z Dolarem III" oraz "Rok z Euro". Dają one szansę na wypłatę 7 proc. zysku w skali roku i gwarantują ochronę kapitału na poziomie 100 proc. w dacie zapadalności. Strategia inwestycyjna lokat zakłada wahania kursu dolara w stosunku do złotego oraz euro w stosunku do złotego na przestrzeni odpowiednio 6 i 12 miesięcy. Produkty zapadają w terminie 31 grudnia 2014 r. oraz 30 czerwca 2015 r.

"Semestr z Dolarem III" oferuje możliwość wypłaty kuponu w wysokości 7 proc. w skali roku. Wypłata zależy od spełnienia warunków związanych z poziomem kursu końcowego USD do PLN 29 grudnia 2014 r. względem kursu początkowego ustalonego 30 czerwca 2014 r. Na koniec inwestycji nie powinien być on wyższy o więcej niż 18,75 grosza, ani niższy o więcej niż 8,25 grosza względem kursu początkowego (zakres min. 27 groszy). Osiągnięcie lub przekroczenie tych wartości granicznych w którymkolwiek momencie trwania lokaty spowoduje zwrot 100 proc. kapitału. Jeśli jednak kurs pozostanie w wyznaczonym wartościami granicznymi zakresie, nastąpi zwrot kapitału oraz wypłata 7 proc. zysku w skali roku. Inwestycja trwa 6 miesięcy.

"Rok z Euro" również oferuje możliwość wypłaty kuponu w wysokości 7 proc. w skali roku. Wypłata zależy od spełnienia warunków związanych z poziomem kursu końcowego EUR do PLN 26 czerwca 2015 r. względem kursu początkowego ustalonego 30 czerwca 2014 r. Na koniec inwestycji nie powinien być on wyższy o więcej niż 20,5 grosza, ani niższy o więcej niż 10,5 grosza względem kursu początkowego (zakres min. 31 groszy). Osiągnięcie lub przekroczenie tych wartości granicznych w którymkolwiek momencie trwania lokaty spowoduje zwrot 100 proc. kapitału. Jeśli jednak kurs pozostanie w wyznaczonym wartościami granicznymi zakresie, nastąpi zwrot kapitału oraz wypłata 7 proc. zysku w skali roku. Inwestycja trwa 12 miesięcy.

"Na korzyść obu lokat przemawia wyraźnie niższa zmienność kursów euro i dolara do złotego w porównaniu do poprzednich lat. Mniejsza jest nerwowość inwestorów względem obserwowanej w trakcie kryzysu fiskalnego w strefie euro. Złotemu zdecydowanie sprzyja ożywienie gospodarcze w Europie i na świecie, a z drugiej zagrożeniem jest trwający konflikt na Ukrainie czy odchodzenie od łagodnej polityki pieniężnej przez amerykański Fed" - mówi Dorota Strauch, analityk rynków finansowych Raiffeisen Polbank.

Minimalna kwota, którą można zainwestować w lokaty "Semestr z Dolarem III" lub "Rok z Euro", to 5 000 zł. Opłata za zerwanie lokat przed terminem to odpowiednio maksymalnie 2 proc. i 3,5 proc. Bank pobiera i odprowadza podatek od zysku z lokaty inwestycyjnej, więc klient nie wykazuje dochodu wynikającego z odsetek z lokaty w rozliczeniu rocznym.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: