Seminarium InnovFin

Tylko u nas

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przy wsparciu KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich zorganizowała seminarium na temat produktów finansowych EBI i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Seminarium, które odbyło się 6 listopada br. w Warszawie, było  skierowane do kadry kierowniczej przedsiębiorstw (w tym MŚP) z obszarów: motoryzacji, ICT, biotechnologii, jak również pośredników finansowych, organizacji doradczych, finansowych i stowarzyszeń branżowych.

Gości powitali wspólnie Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich i László Baranyay – wiceprezes EBI odpowiedzialny za ocenę i technologie informacyjne.

Warto wiedzieć, że w ramach nowego programu na rzecz badań naukowych UE na lata 2014-20 o nazwie „Horyzont 2020” Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (obejmująca Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny) uruchomiły nowatorskie instrumenty finansowe i usługi doradcze, które mają ułatwić innowacyjnym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania. W ciągu następnych siedmiu lat program „InnovFin – Fundusze unijne dla innowatorów” będzie oferować małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz promotorom infrastruktur badawczych szereg produktów finansowych specjalnie dostosowanych do potrzeb innowatorów. Produkty finansowe InnovFin są finansowane ze środków UE (w ramach programu „Horyzont 2020”) oraz Grupy EBI (z jej własnych środków). W nowym okresie programowania (2014-2020) UE i Grupa EBI zwiększyły swoje łączne wsparcie ponad dwukrotnie w porównaniu z poprzednikiem tego instrumentu — mechanizmem finansowania opartym na podziale ryzyka (2007-2013). Produkty finansowe InnovFin udostępnią małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz promotorom infrastruktur badawczych ponad 24 mld EUR na inwestycje w badania naukowe i innowacje. Ponieważ EBI zazwyczaj finansuje maks. 50% kosztów inwestycji, program InnovFin udzieli wsparcia ostatecznym inwestycjom w dziedzinie badań naukowych i innowacji o wartości 48 mld EUR.

Wiceprezes EIB, László Baranayay zauważył w swoim wystąpieniu, że UE pozostaje w tyle za swoimi światowymi konkurentami pod względem zarówno prywatnych, jak i publicznych inwestycji w badania naukowe i innowacje. Tymczasem innowacje to kluczowa siła napędowa zrównoważonego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i zapewniającego Europie długoterminową konkurencyjność. Dlatego Grupa EBI i Komisja Europejska za jeden ze swoich priorytetów uznały ułatwienie innowacyjnym europejskim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania.

InnovFin ma na celu zapewnienie innowacyjnym przedsiębiorstwom i innym podmiotom w
Europie szybszego i łatwiejszego dostępu do finansowania. Jednym z najważniejszych czynników hamujących prowadzenie działań w dziedzinie badań naukowych i innowacji jest brak dostępu do finansowania na akceptowalnych warunkach, ponieważ tego rodzaju przedsiębiorstwa lub projekty są związane często ze wieloaspektowymi produktami i złożonymi technologiami, nieznanymi rynkami zbytu oraz wartościami niematerialnymi.

W dyskusjach panelowych najczęściej podnoszono kwestię wysokości ryzyka przy finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć – jak wiadomo w takich przypadkach jest ono dość trudne do oszacowania. Przedstawiciele EBI stwierdzili, że specyfika działalności ich banku pozwala na daleko większą elastyczność przy udzielaniu pozyczek na podobne cele.

Udostępnij artykuł: