Seminarium: zamówienia publiczne ONZ dla polskich przedsiębiorców

Polecamy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium na temat zasad funkcjonowania systemu zamówień publicznych ONZ. Spotkanie, organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, odbędzie się 3 kwietnia 2014 r., w godz. 10:00 - 13:00 w siedzibie MSZ w Warszawie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium na temat zasad funkcjonowania systemu zamówień publicznych ONZ. Spotkanie, organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, odbędzie się 3 kwietnia 2014 r., w godz. 10:00 - 13:00 w siedzibie MSZ w Warszawie.

Seminarium będzie dotyczyć możliwości udziału w przetargach ONZ polskich przedsiębiorców z sektora transportowego (głównie transportu lotniczego) oraz sektora rolno-spożywczego (zaopatrzenie w żywność oraz usługi cateringowe) na poza europejskich rynkach zagranicznych. W trakcie spotkania zostaną omówione kryteria i potrzeby ONZ związane z realizacją zamówień w ww. sektorach, możliwości przystąpienia do planowanych przetargów, priorytetowe kierunki geograficzne. Spotkanie z przedsiębiorcami poprowadzi Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych Sekretariatu ONZ, Pan Dimitry Dovgopoly.

W 2012 r. wartość zamówień dla Sekretariatu ONZ wyniosła 1.330 mln USD, dla misji terenowych - 1.541 mln USD. Struktura branżowa wskazuje, że największa wartość zamówień dotyczyła właśnie obszaru usług międzynarodowego transportu lotniczego (696 mln USD) oraz usług cateringowych i żywności (252).

Spotkanie będzie prowadzone w j. angielskim. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Agenda spotkania zostanie Państwu przesłana w późniejszym terminie.

Zgłoszenia na spotkanie można dokonać do dnia 28 marca br., poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.een.org.pl, w zakładce Szkolenia i konferencje. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń (10 firm na sektor).

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: