Senacka komisja za poprawkami do ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe

Kredyty / Nieruchomości

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje Senatowi przyjęcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która wprowadza tzw. wakacje kredytowe, z poprawkami o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym.

Tablica: Kancelaria Senatu na budynku Senatu RP
By Adrian Grycuk - Own work, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35015894

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje Senatowi przyjęcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która wprowadza tzw. wakacje kredytowe, z poprawkami o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym.

Senatorowie zaproponowali doprecyzowanie przepisów o wakacjach kredytowych w taki sposób, by z ustawy wynikało, że prawem tym objęte są wszystkie umowy o kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe spełniające wymogi ustawy o kredycie hipotecznym, także te, które zawarte zostały jeszcze przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym w 2017 roku.

Opinia Biura Legislacyjnego Senatu

Biuro Legislacyjne Senatu zwróciło uwagę na bardzo szeroki zakres spraw uregulowanych w tej ustawie ‒ od finansowania społecznościowego, przez przepisy dotyczące tzw. wakacji kredytowych, funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, po zapisy dotyczące wprowadzenia zamiennika WIBOR i przedłużenia okresu obowiązywania tzw. tarczy antyinflacyjnej.

W ocenie Biura Legislacyjnego, zakres poprawek wprowadzanych na etapie prac sejmowych może budzić zastrzeżenia natury konstytucyjnej.

Większość poprawek proponowanych przez senacką komisję ma charakter redakcyjno-legislacyjny i doprecyzowujący.

Czytaj także: Apel sektora bankowego w sprawie wakacji kredytowych

Warunki skorzystania z wakacji kredytowych

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadza wakacje kredytowe ‒ możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy: w 2022 i 2023 r.

Kredytobiorcy mogliby z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku.

Wakacje kredytowe mają dotyczyć  zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla jednego kredytu wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych.

Koszt wakacji kredytowych

Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR), wartość wsparcia oceniana jest na ok. 4 mld zł.

Z analiz Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że koszt wakacji kredytowych może sięgać ok. 20 mld zł.

Według szacunków Związku Banków Polskich (ZBP), przy założeniu, że z tego rozwiązania skorzysta 80% uprawnionych łączny koszt dla banków osiągnąłby poziom 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-2023.

Zamiennik WIBORU

Ustawa zawiera także zapis, dotyczący zastąpienia WIBOR innym wskaźnikiem, który ma obniżyć wysokość rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo.

Procedura wyznaczenia zamiennika, po wystąpieniu zdarzenia uruchamiającego, określonego w unijnym rozporządzeniu BMR, będzie inicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po wypracowaniu danego rozwiązania minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia.

Jeżeli jednak nie uda się doprowadzić do wyznaczenia zamiennika, wówczas ustawodawca przewidział możliwość wyznaczenia zamiennika za WIBOR na podstawie stawki POLONIA. Dzięki zastąpieniu WIBOR innym wskaźnikiem kredytobiorcy mieliby zaoszczędzić ok. 1 mld zł rocznie.

Czytaj także: W KSF rozbieżności opinii w sprawie ustawy o pomocy kredytobiorcom?

Środki dla Funduszu  Wsparcia Kredytobiorców

Dzięki proponowanym zmianom Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zostanie zasilony dodatkowymi środkami w wysokości 1,4 mld zł.

Wsparcie z Funduszu może wynosić do 2 tys. zł i może być wypłacana przez 36 miesięcy. Spłata pożyczki ma rozpoczynać się po dwóch latach od ostatniej wypłaty - w 144 równych i nieoprocentowanych ratach.

Część pożyczki będzie mogła zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata 100 pierwszych rat.

Przedłużona pomoc z tarczy antyinflacyjnej

Na etapie prac sejmowych przyjęto do ustawy poprawkę , która zakłada przedłużenie rozwiązań z tarczy antyinflacyjnej w zakresie obniżenia akcyzy, VAT i podatku od sprzedaży detalicznej na paliwa, nawozy, nośniki energii elektrycznej do 31 października 2022 r.

Nadzór KNF nad platformami crowdfundingowymi

Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów UE dotyczących działalności platform crowdfundingowych. Nadzór nad nimi obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. Dzięki nowym przepisom zyskają małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności startupy. Podniesione zostaną dla nich limity, które pozwolą pozyskiwać im większy kapitał, np. na inwestycje.

Czytaj także: ZBP ostrzega przed skutkami wakacji kredytowych i szybkiej reformy WIBOR-u

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: