Od 2023 roku zwiększenie wydatków na armię do 3 proc. PKB; prezydent podpisał ustawę o obronie ojczyzny

Gospodarka

Prezydent podpisał ustawę o ustawę o obronie ojczyzny, zakładającą zwiększenie liczebności armii do 300 tys. żołnierzy, modernizację sił zbrojnych oraz zwiększenie wydatków na ten cel do 3% PKB w 2023 r. (wobec 2,2% PKB w br.).

Wojsko Polskie
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski

Prezydent podpisał ustawę o ustawę o obronie ojczyzny, zakładającą zwiększenie liczebności armii do 300 tys. żołnierzy, modernizację sił zbrojnych oraz zwiększenie wydatków na ten cel do 3% PKB w 2023 r. (wobec 2,2% PKB w br.).

Ustawa zakłada m.in. że minister obrony narodowej planując wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych, uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa. Wcześniej proponowano zapis, wedle którego udział polskiego przemysłu zbrojeniowego w wydatkach na modernizację Sił Zbrojnych miał wynosić 50% rocznie.

Projekt ustawy o obronie Ojczyzny w wersji przyjętej przez rząd zakładał przyspieszenie planowanego wzrostu nakładów na armię do 2,3% w roku 2023 i do 2,5% w roku 2024 i latach następnych (wobec 2,2% PKB w br.). Jednak w trakcie prac sejmowych, ze względu na sytuację geopolityczną zwiększono planowane nakłady na rok przyszły do 3% PKB.

Polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy

Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy - 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Powołanie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych

Ustawa zakłada powołanie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który ma umożliwiać pozyskanie dodatkowych funduszy na uzbrojenie i modernizację Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności. Ma być on zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji czy wpłat z budżetu państwa.

Czytaj także: NBP chce, by obligacje na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych były objęte gwarancjami Skarbu Państwa z mocy ustawy >>>

Wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Nowelizacja zakłada wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i przejście przez kandydata rocznego szkolenia, które da mu prawo przystąpienia do służby zawodowej.

Jednocześnie wprowadza:

- uproszczenie mechanizmów rekrutacji,

- zwiększenie kadry rezerwowej,

- wprowadzenie systemu zachęt dla kandydatów do służby wojskowej,

- bardziej elastyczne zasady awansu,

- likwidację "szklanego sufit" dla szeregowych i podoficerów,

- system uposażeń dla studentów studiów wojskowych na poziomie żołnierzy zawodowych w tym samym stopniu.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od opublikowania jej w Dzienniku Ustaw, wykonawcze do ustawy mają natomiast nie później niż 18 miesięcy od jej ogłoszenia.

Udostępnij artykuł: