Senat przyjął ustawę okołobudżetową z poprawkami

Gospodarka

Senat przyjął kilka poprawek do ustawy okołobudżetowej, wykreślając m.in. przepis umożliwiający przesunięcie zwolnionych w tym roku środków Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) na informatyzację oraz utrzymując kontrolę parlamentarną nad przesuwaniem środków w dziale "Obrona narodowa".

Pieniądze - polskie złote
Fot. stock.adobe.com/Proxima Studio

Senat przyjął kilka poprawek do ustawy okołobudżetowej, wykreślając m.in. przepis umożliwiający przesunięcie zwolnionych w tym roku środków Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) na informatyzację oraz utrzymując kontrolę parlamentarną nad przesuwaniem środków w dziale "Obrona narodowa".

#Senat przyjął kilka poprawek do ustawy okołobudżetowej #budżet #FinansePubliczne

Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z jedną z poprawek usunięto przepis, pozwalający w roku 2020 przerzucić środki z CEPiK (jego nowe funkcjonalności mają powstać w przyszłym roku) na realizację innych działań związanych z informatyzacją państwa. Senatorowie przegłosowali też poprawkę, zgodnie z którą dokonywanie przesunięć przez ministra finansów i ministra obrony narodowej w dziale "Obrona narodowa" będzie możliwe jedynie za zgodą właściwej komisji sejmowej.

Czytaj także: Budżet 2020 bez deficytu: znamy szczegóły nowego projektu >>>

Poprawki dotyczące oświaty

Wprowadzono też kilka poprawek, dotyczących oświaty: m.in. odmrożenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli poprzez zastosowanie kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r., zagwarantowanie wyodrębnienia w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania środków na doskonalenie nauczycieli i na nagrody za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zmianę terminu wyrównania podwyżek dla nauczycieli w oparciu o nową kwotę bazową.

Najważniejsze zmiany w ustawie okołobudżetowej

Najważniejsze zmiany w ustawie okołobudżetowej to m.in., przeznaczenie ponad 2,2 mld zł z Funduszu Pracy na finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych, a także przekazane 310 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na refundację pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników.

Ustawa zapewnia również środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej prezesa ZUS. Umożliwia ponadto finansowanie wydatków (433,1 mln zł) na modernizację wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa".

Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: