Senat wybrał dwóch nowych członków Rady Polityki Pieniężnej

Gospodarka

Senat powołał Ludwika Koteckiego oraz Przemysława Litwiniuka do Rady Polityki Pieniężnej, podał PAP Biznes. Obejmą oni swoje funkcje 26 stycznia.

Tablica: Kancelaria Senatu na budynku Senatu RP
By Adrian Grycuk - Own work, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35015894

Senat powołał Ludwika Koteckiego oraz Przemysława Litwiniuka do Rady Polityki Pieniężnej, podał PAP Biznes. Obejmą oni swoje funkcje 26 stycznia.

Ludwik Kotecki otrzymał 51 głosów za, 41 przeciw, przy 5 wstrzymujących się, a Przemysław Litwiniuk 59 za, 3 przeciw, przy 36 wstrzymujących się.

Senat powołuje członków RPP bezwzględną większością głosów.

Nowo powołani członkowie RPP obejmują swoją funkcję w dniu następującym po dniu, w którym upływa sześcioletnia kadencja ich poprzedników.

Najbliższe posiedzenie RPP zaplanowano na 8 lutego.

Czytaj także: Ludwik Kotecki: podwyżka stóp o 50 pb w lutym prawdopodobna, ale być może niewystarczająca

Ludwik Kotecki jest doradcą Marszałka Senatu RP do spraw ekonomicznych. W przeszłości był m.in. wiceministrem finansów, pełnomocnikiem rządu do spraw wejścia Polski do strefy euro, współpracował z Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, doradzał także krajom b. ZSRR oraz państwom w Ameryce Południowej i Afryce.

Przemysław Litwiniuk jest radcą prawnym oraz nauczycielem akademickim w Instytucie Ekonomii i Finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest ekspertem w Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli oraz radnym w sejmiku województwa lubelskiego.

Czytaj także: Przemysław Litwiniuk za stosowaniem przez NBP instrumentów stabilizujących kurs

W ub. tygodniu rekomendację senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych na członków RPP z ramienia Senatu otrzymali Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk.

25 stycznia 2022 r. kończy się sześcioletnia kadencja dwóch członków RPP powołanych przez Senat IX kadencji - Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego.

Kadencja trzeciego z członków Rady powołanych przez Senat - Rafała Sury, kończy się 16 listopada 2022 r., jednakże uzyskał on rekomendację do objęcia stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Źródło: PAP BIZNES, Senat
Udostępnij artykuł: