Senat: zniesienie limitu składek na ZUS dopiero od 2019 r.

Aktualności / Mój plan emerytalny

Senat przegłosował ustawę znoszącą limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z poprawką, zgodnie z którą nowe przepisy mają wejść w życie dopiero od 2019 r.

Fot. Pixabay.com

Senat przegłosował ustawę znoszącą limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z poprawką, zgodnie z którą nowe przepisy mają wejść w życie dopiero od 2019 r.

Senat zgodził się na zniesienie limitu składek na #ZUS, ale dopiero od 2019 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na ten rok.Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zakłada zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego nie płaci się składek. Oznacza to, że wszyscy zatrudnieni, niezależnie od wysokości przechodów, będą płacić pełne składki na ZUS.
Udostępnij artykuł: