Senatorowie o sytuacji sektora bankowego

Gospodarka / Polecamy

Na stronach Senatu RP ukazała się relacja ze spotkania przedstawicieli sektora bankowego z Komisją Budżetu i Finansów Publicznych. Prezentujemy fragment tej relacji, w której omówiono wypowiedzi senatorów.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, 3.08.2021 r. Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu RP

Na stronach Senatu RP ukazała się relacja ze spotkania przedstawicieli sektora bankowego z Komisją Budżetu i Finansów Publicznych. Prezentujemy fragment tej relacji, w której omówiono wypowiedzi senatorów.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich (ZBP) pt. „Dlaczego potrzebujemy silnego sektora bankowego?”.

Jak powiedział podczas posiedzenia komisji prezes Związku, Krzysztof Pietraszkiewicz, ZBP postuluje m.in. wprowadzenie zwolnień w podatku bankowym dla kredytów inwestycyjnych, czy finansowania programu „Europejski Zielony Ład”.

W jego ocenie bez zmian banki nie będą w stanie finansować gospodarki na odpowiednim poziomie.

W dyskusji senator Leszek Czarnobaj zaznaczył, że bankowość jest jednym z filarów gospodarki. Interesował się obciążeniami sektora bankowego w innych krajach Unii Europejskiej i pytał, czy realizacja postulatów ZBP uzdrowi sektor i da impuls polskiej gospodarce.

„Bez wdrożenia tych rozwiązań nasze szanse na dogonienie UE dramatycznie będą się zmniejszać” – odparł Krzysztof Pietraszkiewicz.

Czytaj także: W obliczu wielkich wyzwań trzeba budować siłę polskich banków

Szczególna sytuacja banków spółdzielczych

Senator Krzysztof Mróz ocenił, że potrzebne jest jeszcze jedno posiedzenie komisji poświęcone problematyce polskiego sektora bankowego, zwłaszcza banków spółdzielczych.

Do sformułowania ostatecznych wniosków konieczne jest jednak w jego ocenie uzyskanie także stanowisk Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwa Finansów.

Senator Grzegorz Bierecki zwrócił uwagę na różnice między bankami komercyjnymi a bankami spółdzielczymi w możliwościach pozyskiwania kapitału – na niekorzyść tych drugich.

Jego zdaniem szczególna uwaga komisji i ustawodawcy powinna być poświęcona na to, aby zapewnić bankom spółdzielczym i spółdzielczym instytucjom finansowym takie narzędzia, które umożliwiłyby łatwe pozyskiwanie kapitału, w przypadku bowiem banków komercyjnych mogą one łatwo zostać dokapitalizowane przez właściciela.

„Banki spółdzielcze, które należą do obywateli Rzeczypospolitej, wymagają niewątpliwie zaangażowania ustawodawcy”- podkreślił.

Czytaj także: Związek Banków Polskich apeluje: dajmy szansę bankom wesprzeć rozwój polskiej gospodarki

Stanowisko Komisji do końca sierpnia

Przewodniczący Komisji senator Kazimierz Kleina zapowiedział przyjęcie do końca miesiąca stanowiska Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, skierowanego do Ministerstwa Finansów i innych odpowiedzialnych instytucji, w którym znajdą się zarówno postulaty środowiska bankowego jak i oczekiwania, formułowane wobec banków w związku z realizacją projektów inwestycyjnych, zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy.

Prezentacja „Dlaczego potrzebujemy silnego sektora bankowego?”

Zapis video posiedzenia Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Udostępnij artykuł: