Senatorowie proponują zmiany w ustawie o zakazie handlu w niedziele

Gospodarka

Placówek, w których przeważa działalność gastronomiczna, zakaz handlu w niedziele nie obejmie - zakłada jedna z poprawek zarekomendowanych podczas posiedzenia senackich komisji gospodarki narodowej i innowacyjności.

Zakupy w sklepie
Fot. Pixabay.com

Placówek, w których przeważa działalność gastronomiczna, zakaz handlu w niedziele nie obejmie - zakłada jedna z poprawek zarekomendowanych podczas posiedzenia senackich komisji gospodarki narodowej i innowacyjności.

Placówek, w których przeważa działalność gastronomiczna, zakaz handlu w niedziele nie obejmie - zakłada jedna z poprawek Senatu do ustawy

Senatorowie po raz kolejny zajęli ustawą ograniczającą handel w niedziele. Zaproponowali między innymi, aby zakaz handlu nie obejmował stacji paliw, których powierzchnia przeznaczana na sprzedaż i ekspozycję towarów innych niż paliwa płynne nie przekracza powierzchni 80 metrów kwadratowych. Taką samą powierzchnię mogłyby mieć placówki handlowe czynne w niedziele na dworcachSenatorowie zaproponowali także dodanie do ustawy zapisu zakładającego, że właściciel będzie mógł otworzyć sklep działający na zasadzie franczyzy w niedziele pod warunkiem, że będzie prowadził sprzedaż „we własnym imieniu i na własny rachunek”.Kolejne poprawki senatorów zakładają, że handel w kwiaciarniach będzie dozwolony w niedziele, o ile przeważająca działalność polega na handlu kwiatami, a w piekarniach, cukierniach oraz lodziarniach - jeśli przeważająca działalność to handel wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi. Zakaz nie obejmie ponadto sprzedaży ryb zarówno „z burty”, jak i z punktów pierwszej sprzedaży. Wreszcie zakaz - zdaniem senatorów - nie powinien obowiązywać w jednostkach wojskowych, a nie tylko w garnizonach (jak uchwalił Sejm).

Które niedziele będą wolne?

Zgodnie z projektem, od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu mają być dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.Natomiast od 2020 roku mają być już tylko dwie niedziele handlowe - przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą, a także ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.Projekt ustawy dotyczący handlu w niedziele jest inicjatywą obywatelską autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ "Solidarność".
Udostępnij artykuł: