Seniorzy też pojadą na wakacje z Polskim Bonem Turystycznym?

Finanse osobiste

Senat zaproponował w czwartek 2 lipca 2020 r., aby bon turystyczny obejmował także emerytów i rencistów oraz dzieci tych rodziców, którzy pracują za granicą. Takie poprawki senatorowie zgłosili do prezydenckiej ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

seniorzy, sport, rower
Fot. stock.adobe.com /Syda Productions

Senat zaproponował w czwartek 2 lipca 2020 r., aby bon turystyczny obejmował także emerytów i rencistów oraz dzieci tych rodziców, którzy pracują za granicą. Takie poprawki senatorowie zgłosili do prezydenckiej ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

#MarcinBosacki: To pozwoli znacząco poprawić sytuację sektora turystycznego, którego stan jest w wyniku trzech miesięcy praktycznego zamrożenia usług bardzo zły #PolskiBonTurystyczny #Sejm @PolskiSenat

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nikt nie wstrzymał się od głosu.

Teraz ustawa, w związku z nowymi poprawkami, trafi ponownie do Sejmu.

Senatorowie zaproponowali w poprawkach, by bon wynosił 1000 zł, a nie jak w propozycji prezydenta i ustawie sejmowej – 500 zł.

Czytaj także: Bon turystyczny pomoże branży i nie obciąży pracodawców

Jak powiedział na Twitterze senator Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej:

‒ Proponowaliśmy wcześniej czek turystyczny, podobny, ale znacząco bogatszy. Przede wszystkim taki, który obejmowałby nie tylko dzieci, ale wszystkich Polaków, do wykorzystania w ciągu dwóch lat. Niestety, większość sejmowa PiS nie przychyliła się do naszych propozycji.

Postaramy się więc poprawić obecny projekt ustawy w ten sposób, aby przynajmniej emeryci i renciści również mogli z tego skorzystać.

Jest to ważne, bo po pierwsze jest to grupa, która powinna mieć możliwość nawet w czasie pandemii wyjazdu na wakacje, a po drugie będą oni prawdopodobnie wykorzystywać te pieniądze poza szczytem, co jest ważne dla przemysłu turystycznego, który generuje ponad milion miejsc pracy i kilka procent Produktu Krajowego Brutto.

Więc jeśli pomożemy emerytom i rencistom w otrzymaniu tego bonu, to pozwoli znacząco poprawić sytuację sektora turystycznego, którego stan jest w wyniku trzech miesięcy praktycznego zamrożenia usług bardzo zły.

https://twitter.com/PolskiSenat/status/1278729669869699072

Ustawę o Polskim Bonie Turystycznym Sejm uchwalił 19 czerwca 2020 r. Zgodnie z ustawą uprawnienie do otrzymania bonu ma przysługiwać beneficjentom programu społecznego Rodzina 500+, a także beneficjentom dodatków.

Czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r.

W ustawie zapisano, że na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

Polski Bon Turystyczny to dokument elektroniczny, potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu. Bon nie podlega wymianie na gotówkę.

Będzie można nim płacić za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa 31 marca 2022 r.

Czytaj także: Bon turystyczny nie będzie jednorazowym świadczeniem?

Źródło: Twitter, Senat, PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: