Sevenet raportuje ponad 38% wzrostu zysku netto po czterech kwartałach przy zwiększeniu przychodów o zaledwie 6%.

Finanse i gospodarka / Wiadomości

Przychody Spółki na poziomie 71 313,82 tys. złotych, ponad 6-procentowy ich wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku oraz inwestycje strategiczne - takie są najważniejsze dane finansowe zaprezentowane w raporcie po II kwartale 2013 roku (IV kwartał roku obrotowego 2012/2013) przez Spółkę Sevenet S.A., która świadczy usługi z branży teleinformatycznej i komunikacji biznesowej.

Systematyczny wzrost przychodów

Przychody netto ze sprzedaży w układzie narastającym po II kwartale 2013 roku (IV kwartał roku obrotowego 2012/2013) wyniosły 71 313,82 tys. złotych i były wyższe o 6% w porównaniu do analogicznego okresu po II kwartale 2012 roku. Ponadto Spółka Sevenet S.A. w II kwartale 2013 roku zanotowała zysk brutto na poziomie 642,34 tys. złotych, który stanowił ponad 30% zysku zanotowanego po czterech kwartałach roku obrotowego 2012/2013 (tj. 2 133,02 tys. złotych). Jednocześnie spółka zarejestrowała ponad 38% wzrost zysku netto (1 660,84 tys. PLN) po czterech kwartałach roku obrotowego 2012/2013 w porównaniu z wynikiem z roku ubiegłego (1 201,99 tys. PLN).

Wykres 1. Zysk netto w tys. PLN narastająco za cztery kwartały lat obrotowych 2012/2013, 2011/2012.

130819.wykres.sevenet.01.350x

Wykres 2. Przychody w PLN narastająco za cztery kwartały lat obrotowych 2012/2013 i 2011/2012.

130819.wykres.sevenet.02.450x

„Zaprezentowane wyniki finansowe po II kwartale 2013 roku ilustrują utrzymanie przez Spółkę dynamiki zwiększania przychodów przy jednocześnie podejmowanych inwestycjach strategicznych. Świadczy to o potencjale firmy pozwalającym na generowanie dodatnich wyników nawet przy trudnej sytuacji rynkowej i zwiększonych kosztach ekspansji” – komentuje Rafał Chomicz, Prezes Zarządu Sevenet S.A.

Na wyniki finansowe w II kwartale 2013 roku wpłynęła przede wszystkim wartość realizowanych przez Spółkę projektów dla klientów, wśród których znajdują się zarówno stali kontrahenci, jak i 13 nowo pozyskanych odbiorców. Sevenet S.A. większość przychodów (90%) w II kwartale 2013 roku pozyskała z obsługi klientów z dynamicznie rozwijających się sektorów: bankowość i finanse, energetyka oraz transport.

Sevenet S.A. w ostatnim czasie zainwestowała także w nowe obszary rynku, poszerzając sieć sprzedaży w południowej Polsce. Dla realizacji tego celu utworzono nowe biura handlowe w Krakowie i we Wrocławiu. Spółka systematycznie zwiększa zakres oferowanych usług i produktów, co wymaga ciągłego rozwijania kompetencji technicznych i handlowych, które z kolei wymuszają inwestycje w rozwój tak zasobów sprzętowych, jak i ludzkich.

Wiedza i profesjonalizm

Sevenet S.A. konsekwentnie realizuje politykę partnerstwa, gwarantując tym samym najwyższą jakość obsługi klienta w zakresie świadczonych usług. W II kwartale 2013 roku Spółka stała się GOLD Partnerem NComputing – amerykańskiej firmy zajmującej się wirtualizacją. Potwierdza to wykorzystywanie przez Sevenet S.A. innowacyjnych, wysokiej jakości produktów z obszaru bezpieczeństwa, które łatwo integrują się z istniejącą infrastrukturą IT klienta. Ponadto w II kwartale 2013 roku Spółka uzyskała nagrody: Public & Enterprise Partner of the Year FY2013 oraz Data Center Partner of the Year FY2013 od firmy Cisco. Otrzymane tytuły potwierdzają specjalistyczną wiedzę oraz wysokie kompetencje sprzedażowe przedstawicieli firmy. Spółka zdobyła również wyróżnienie za udany debiut jako NetApp Partner oraz najciekawszy projekt storage u nowo pozyskanego klienta.

 

Udostępnij artykuł: