Seweryn Kowalczyk prezesem zarządu Alior Leasing

Kadry

Rada Nadzorcza Alior Leasing Sp. z.o.o. powierzyła Sewerynowi Kowalczykowi, wiceprezesowi zarządu banku, odpowiedzialnemu za obszar prawno-regulacyjny i bezpieczeństwa banku, funkcję prezesa zarządu spółki zależnej Alior Leasing Sp. z o.o. Od sierpnia był on oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki leasingowej.

Seweryn Kowalczyk
Seweryn Kowalczyk Fot. Alior Leasing

Rada Nadzorcza Alior Leasing Sp. z.o.o. powierzyła Sewerynowi Kowalczykowi, wiceprezesowi zarządu banku, odpowiedzialnemu za obszar prawno-regulacyjny i bezpieczeństwa banku, funkcję prezesa zarządu spółki zależnej Alior Leasing Sp. z o.o. Od sierpnia był on oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki leasingowej.

Z dniem 18 lutego 2021 r. Seweryn Kowalczyk objął stanowisko prezesa zarządu Alior Leasing. Celem powołania wiceprezesa zarządu Alior Banku dodatkowo do zarządu spółki leasingowej jest osiągnięcie większych synergii w ramach grupy kapitałowej i dalszy rozwój działalności leasingowej w ramach Grupy Alior Bank

Doświadczenie zawodowe

Seweryn Kowalczyk jako wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiada za obszar prawno-regulacyjny banku, bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych, w tym m.in. za regulowanie wewnętrznych przepisów standaryzujących działanie banku, ich implementację oraz egzekwowanie. Nadzoruje również ocenę przestrzegania prawa oraz kontrolę w zakresie ryzyka braku zgodności. Przed wejściem w skład zarządu Alior Banku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego pionem bezpieczeństwa Alior Banku i zarządzał departamentami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie przestępstwom inadużyciom kredytowym, przestępstwom wewnętrznym oraz obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

Seweryn Kowalczyk posiada ponad 12-letnie doświadczenie jako specjalista od prawa bankowego i finansowego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizował się w prawie bankowym i finansowym. Jest radcą prawnym.

Źródło: Alior Bank
Udostępnij artykuł: