SGB-Bank nie zgadza się ze zmianą perspektywy ratingu

Bankowość spółdzielcza

Zarząd SGB-Banku SA przedstawił dzisiaj ( 16 lipca) swoje stanowisko w sprawie obniżenia ratingu przez agencję EuroRating, które prezentujemy w całości.

Logo SGB-Banku
Źródło: SGB-Bank

Zarząd SGB-Banku SA przedstawił dzisiaj ( 16 lipca) swoje stanowisko w sprawie obniżenia ratingu przez agencję EuroRating, które prezentujemy w całości.

Zarząd SGB-Banku SA przyjmuje do wiadomości obniżenie ratingu przez Agencję EuroRating, nie zgadzając się jednocześnie ze zmianą perspektywy ratingu na negatywną.Kluczowymi elementami strategii przyjętej przez SGB-Bank SA są w pierwszej kolejności wdrażany od jesieni 2018 roku wewnętrzny plan naprawy oraz zrealizowane dokapitalizowanie Spółki przez Akcjonariuszy w wysokości 100 milionów złotych, co traktujemy jako świadectwo ich zaufania wobec działań naprawczych Zarządu. Bank przeprowadził również emisję Bankowych Papierów Wartościowych o wartości 100 mln PLN, które za zgodą KNF zostały zaliczone do funduszy banku. W efekcie sytuacja kapitałowa banku uległa znaczącej poprawie.Nie możemy zgodzić się ze stwierdzeniem, że bank posiada niską zdolność do wypracowywania dodatnich wyników finansowych. SGB-Bank realizuje wewnętrzny plan naprawy, zakładający osiągnięcie 25 milionów złotych zysku netto w 2019 r. oraz wzrost zysków w latach kolejnych. Wyniki osiągnięte w pierwszej połowie roku wskazują, że założenia określone w wewnętrznym planie naprawy są realizowane.Nie istnieją zatem realne powody, by negatywnie oceniać perspektywy rozwojowe SGB-Banku SA, zwłaszcza w kontekście istotnych, opisanych powyżej działań podejmowanych przez Zarząd.Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Banku SACzytaj także: EuroRating obniżył rating SGB-Banku, perspektywa negatywna
Źródło: SGB-Bank SA
Udostępnij artykuł: