SGB-Bank uzyskał certyfikację

Bankowość spółdzielcza

Dokumenty certyfikacyjne naszego banku zostały z sukcesem opublikowane na platformie SWIFT. Tym samym SGB-Bank SA dołączył do grona banków spełniających międzynarodowe standardy – poinformował bank.

Dokumenty certyfikacyjne naszego banku zostały z sukcesem opublikowane na platformie SWIFT. Tym samym SGB-Bank SA dołączył do grona banków spełniających międzynarodowe standardy – poinformował bank.

#SGB-Bank SA dołączył do grona banków spełniających międzynarodowe standardy

KYC to proces przygotowania zestawu dokumentów uwierzytelniających i pozwalających lepiej poznać bank, z którym się współpracuje. Spełnienie przez bank wymogów w zakresie prezentacji dokumentów uwierzytelniających zgodnie ze standardem na dedykowanej do tego celu platformie SWIFT KYC-Registry to swoisty rodzaj certyfikacji, która pozwala zaklasyfikować bank do instytucji, które są wiarygodne.Przypomnijmy, że platformę SWIFT KYC Registry reprezentuje ponad 4.000, instytucji finansowych z ponad 200 krajów z całego świata.

PZ

 
Udostępnij artykuł: