SGB: SKO w Spółdzielczej Grupie Bankowej

NBS 2017/02

Szkolne kasy oszczędności, działające pod patronatem banków spółdzielczych, mają wieloletnią i piękną tradycję. Kształtują u uczniów postawy gospodarności, uczą szacunku do wspólnie wypracowanego mienia i mądrego nim gospodarowania. Zadaniem SKO jest wychowanie uczniów w duchu spółdzielczym oraz przyzwyczajanie młodzieży do oszczędzania.

Izabella Brzostowicz

Członkowie SKO nie ograniczają się wyłącznie do zbierania pieniędzy. Powszechnie biorą udział w pracach społecznie użytecznych. Najczęściej pracują na terenie szkoły, porządkując i upiększając jej otoczenie. Zakładają zieleńce, skwery, sadzą drzewa i krzewy. Zalesiają nieużytki, pomagają w pracach polowych, dokarmiają też w okresie zimowym ptaki i zwierzynę leśną.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: