SGB wobec zmian rynkowych, regulacyjnych i technologicznych

Bankowość spółdzielcza

Prezes Zarządu SGB Banku SA Mirosław Skiba zaprezentował podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie działania realizowane z poziomu Zrzeszenia.

Mirosław Skiba, SGB, Fot. aleBank.pl

Prezes Zarządu SGB Banku SA Mirosław Skiba zaprezentował podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie działania realizowane z poziomu Zrzeszenia.

#MirosławSkiba: Uwaga Zarządu koncentruje koncentruje się na stworzeniu warunków koniecznych do skorzystania w ramach procesów sanowania banków zrzeszonych z pomocy #BFG #SGB

W ramach współpracy sektorowej odbyły się trzy spotkania kierownictw obu banków zrzeszających dedykowane współpracy w obszarze technologii i regulacyjnym oraz potrzebie wspólnej dbałości o wizerunek sektora bankowości spółdzielczej jako dostarczyciela nowoczesnych rozwiązań.Co do bieżących projektów na plan pierwszy wysuwa się współpraca z Fundacją Polska Bezgotówkowa. Udział w pracach dotyczących wdrożeń rozwiązań wypełniających wymogi w ramach tak istotnych obszarów jak split payment, elektroniczne procesowanie transferów socjalnych, STIR i PSD2.Uwaga Zarządu  koncentruje koncentruje się na stworzeniu warunków koniecznych do skorzystania w ramach procesów sanowania banków zrzeszonych z pomocy BFG.To złożone wyzwanie obok współpracy IPS z KNF  i BFG wymaga wskazania banku gotowego przejąć podmiot oczekujący pomocy. Otwarte pozostaje pytanie o możliwość przejęcia części obowiązków sprawozdawczym w ramach banku przez SSO.Od tego roku banki będą otrzymywały wyniki testów warunków skrajnych wraz z omówieniem oraz wzór informacji zarządczej co pozwoli wyeliminować swoisty szum informacyjny.
Udostępnij artykuł: