Sieć rzeczoznawców współpracujących z Centrum AMRON obejmuje prawie całą Polskę

Finanse i gospodarka

Dział Wycen Nieruchomości to nowy projekt Centrum AMRON, wdrażany od października 2013 r. Opiera się on na nowym modelu współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi oraz nowej ofercie adresowanej do banków, dotyczącej szacowania wartości nieruchomości będących lub mających być zabezpieczeniem udzielanych kredytów.

Dział Wycen Nieruchomości to nowy projekt Centrum AMRON, wdrażany od października 2013 r. Opiera się on na nowym modelu współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi oraz nowej ofercie adresowanej do banków, dotyczącej szacowania wartości nieruchomości będących lub mających być zabezpieczeniem udzielanych kredytów.

Współpraca pomiędzy Centrum AMRON a rzeczoznawcami możliwa jest w oparciu o dwa warianty:

  • wariant I reguluje zasady uczestnictwa w Systemie AMRON oraz współpracy w zakresie szacowania nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia kredytów udzielanych przez banki;
  • wariant II natomiast dodatkowo rozszerzony jest o zobowiązanie uczestnika do odpłatnego pozyskiwania danych o transakcjach sprzedaży nieruchomości, które odbyły się nie później niż 12 miesięcy przed datą wprowadzenia do Systemu AMRON.

Cały artykuł "Prezentacja: Nowe zasady współpracy Centrum AMRON z rzeczoznawcami majątkowymi" znajdą Państwo w najnowszym numerze "Nowoczesnego Banku Spółdzielczego - 2014/06"

hp

 

Udostępnij artykuł: