Sierpień z niższą zdolnością kredytową

Raporty

Ponad 99 procent kredytów mieszkaniowych udzielonych w drugim kwartale 2013 roku to kredyty złotowe. Wzrosła również liczba kredytów z przynajmniej 20% wkładem własnym. To efekt dalszego przystosowywania się do nowych rekomendacji KNF. Sprzedaż kredytów jednak wzrasta, a wartość nowo podpisanych umów była najwyższa od dwóch kwartałów.

Sejm nadal pracuje nad ustawą dotyczącą dopłat do kredytów hipotecznych. W sierpniu pojawiły się kolejne propozycje zmian do przedstawionego wcześniej projektu. Ostatnie propozycje dotyczą zwiększenia dopuszczalnego metrażu nieruchomości dla rodzin, które starając się o kredyt będą miały troje lub więcej dzieci. W przypadku mieszkania jego powierzchnia nie mogłaby przekroczyć 85 metrów (standardowo 75 metrów kwadratowych), a powierzchnia domu 110 metrów kwadratowych (standardowo nie więcej niż 100 metrów).

To jednak nie wszystkie zmiany. Wcześniej pojawił się pomysł podwyższenia limitu ceny metra kwadratowego mieszkania. Według projektu stanowić go będzie średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika odtworzenia metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego powiększona o 10 %. Przy czym zwiększenie limitu nie wpłynie na wzrost wysokości dopłaty.

Dodatkowo osoby budujące nieruchomość systemem gospodarczym mogłyby liczyć na zwrot części kosztów związanych z zakupem materiałów budowlanych.

Pierwsze symptomy ożywienia

Program Mieszkanie dla Młodych ma jednak wejść w życie dopiero w przyszłym roku. Z założenia ma wpłynąć na poprawę sytuacji deweloperów poprzez zwiększenie dostępności kredytów na finansowanie nieruchomości na rynku pierwotnym. Jednak nieznaczne ożywienie na rynku kredytów hipotecznych można było zaobserwować już w II kwartale 2013 roku.

Pod koniec sierpnia AMRON-SARFiN opublikował swój najnowszy raport dotyczący sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych. Wynika z niego, że po najsłabszym od 2009 roku pierwszym kwartale 2013 roku w drugim odnotowano wzrosty sprzedaży kredytów hipotecznych. Wyniki były lepsze nawet od tych z ostatniego kwartału 2012.

Od kwietnia do czerwca bieżącego roku podpisanych zostało 44 079 umów kredytowych na łączną kwotę 9,16 mld złotych. Biorąc pod uwagę liczbę nowych kredytów jest to wynik o 6% lepszy niż w pierwszym kwartale. Nadal jednak jest to o ponad 11% mniej kredytów niż w analogicznym okresie 2012 roku. 

Wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych w okresie od początku kwietnia do końca czerwca był spowodowany między innymi poprawą zdolności kredytowej, na którą wpłynęły przede wszystkim obniżki stóp procentowych. Z analizy przeprowadzonej przez DK Notus i MarketMoney.pl wynika jednak, że zdolność kredytowa w ostatnich miesiącach ulega wahaniom. Po spadkach w maju i czerwcu oraz wyraźnym wzroście w lipcu, sierpień znów przyniósł odczuwalne pogorszenie sytuacji.

Zdolność kredytowa rodziny

Stopy procentowe od lipca nie uległy zmianom, ustabilizowała się również stawka WIBOR. Zmianom uległa natomiast oferta banków. W przypadku naszej modelowej rodziny marża spadła o 0,1 punktu procentowego. Kredyt dla singla okazał się, tym razem, o 0,15 punktu procentowego droższy. Różnica oprocentowania jest jednak na tyle niewielka, że nie powinna się przyczynić do wzrostu zdolności w przypadku singla, czy spadku w przypadku rodziny.

Zmieniło się również średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które przyjmujemy na potrzeby wyliczeń. Jednak wzrost o niewiele ponad 21 zł również nie wywarł większego wpływu na poprawę sytuacji modelowego kredytobiorcy.

Podobnie jak w poprzednim miesiącu zmiana musiała zostać spowodowana polityką banków. W rezultacie modelowa rodzina w sierpniu mogła uzyskać kredyt w wysokości prawie 405 tys. złotych, czyli o ponad 15 tysięcy złotych niższy niż miesiąc wcześniej.

Najwyższą kwotę kredytu, ponownie, oferował Bank Millennium. Była ona aż o 29 tysięcy wyższa niż w lipcu i wyniosła 490 tys. złotych (dokładnie tyle, co dwa miesiące wcześniej). Na drugim miejscu znalazła się oferta Banku Pekao S.A. z kredytem w kwocie 456 tys. złotych, a na trzecim mBank z kwotą 425 tys. złotych.

130910.niz.zdol.01.550x

Zdolność kredytowa singla

Singiel w sierpniu mógł otrzymać kredyt w średniej wysokości 214 tys. złotych, czyli o ponad 6,5 tys. złotych niższy niż w lipcu. Obniżyła się również maksymalna kwota, o jaką mógł się starać. Najwyższą kwotę mógł uzyskać w banku Pekao S. A. tym razem nie dostałby jednak więcej niż 267 tys. złotych (spadek o 4 tys. złotych). Na drugim miejscu znalazła się mBank z kwotą w wysokości 263 tysięcy, a na trzecim kredyt na 230 tys. złotych w Banku BGŻ

130910.niz.zdol.02.550x

 Konrad Pluciński – MarketMoney.pl
Michał Krajkowski – Dom Kredytowy Notus

Udostępnij artykuł: