Signal Iduna szybko reaguje w ubezpieczeniach grupowych

Finanse i gospodarka

Coraz więcej roszczeń z tytułu grupowych ubezpieczeń na życie w Signal Iduna zgłaszanych jest elektronicznie i rozpatrywanych w tzw. szybkiej ścieżce obsługi. Funkcjonalność ta działa od listopada ubiegłego roku.

Coraz więcej roszczeń z tytułu grupowych ubezpieczeń na życie w Signal Iduna zgłaszanych jest elektronicznie i rozpatrywanych w tzw. szybkiej ścieżce obsługi. Funkcjonalność ta działa od listopada ubiegłego roku.

Dzięki formularzowi online klienci mogą zgłaszać roszczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz śmierci rodzica bądź teścia. Ubezpieczony wprowadza niezbędne dane identyfikacyjne, opisuje zaistniałe zdarzenie oraz dołącza wymagane dokumenty w wersji elektronicznej. Zgłoszenia, które zawierają kompletne informacje oraz załączniki potwierdzające zaistniałe zdarzenie, są rozpatrywane do 5 dni roboczych.

Signal Iduna wprowadziła również nowe druki zgłaszania roszczeń z tytułu wszystkich ryzyk, zawierające zgodę na przesyłanie informacji o statusie roszczenia przez e-mail lub SMS.

"Dla Signal Iduna elementem kluczowym jest komfort klienta, a efekt ten możemy zapewnić dzięki ograniczeniu przebiegu procesu rozpatrywania roszczeń do rozsądnego minimum" - stwierdza Rafał Rymarczyk, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń na Życie w Signal Iduna.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: