Siła Dalekiego Wschodu II i Strategiczna trzydziestka – nowe certyfikaty strukturyzowane w ofercie Raiffeisen Polbank

Bankowość

Dwa nowe certyfikaty w ofercie Raiffeisen Polbank: jeden oferuje potencjalny zysk w wysokości 10,75 proc. (Siła Dalekiego Wschodu II), a drugi możliwość uzyskania pozytywnej stopy zwrotu zarówno podczas trendu wzrostowego, jak i spadkowego (Strategiczna Trzydziestka).

Dwa nowe certyfikaty w ofercie Raiffeisen Polbank: jeden oferuje potencjalny zysk w wysokości 10,75 proc. (Siła Dalekiego Wschodu II), a drugi możliwość uzyskania pozytywnej stopy zwrotu zarówno podczas trendu wzrostowego, jak i spadkowego (Strategiczna Trzydziestka).

Do 25 lipca 2014 r. można zapisywać się w Raiffeisen Polbank na certyfikaty strukturyzowane - Siła Dalekiego Wschodu II, a do 29 lipca na certyfikaty - Strategiczna Trzydziestka. Pierwszy oferuje możliwość osiągnięcia do 10,75 proc. zysku w okresie 1,5 roku przy gwarancji 95 proc. kapitału, natomiast drugi - trzyletni - możliwość uzyskania pozytywnej stopy zwrotu zarówno podczas trendu wzrostowego, jak i spadkowego, jednak kapitał nie jest objęty gwarancjami.

Siła Dalekiego Wschodu II (AT0000A18RA1) to certyfikat oparty na koszyku inwestycyjnym, w skład którego wchodzą dalekowschodnie spółki o mocnych podstawach finansowych i znacznym potencjale rozwojowym - Bank of China Ltd., China Telecom Corp Ltd. i PetroChina Co Ltd. Spółki te notowane są na giełdzie w Hong Kongu. Okres inwestycji to 1,5 roku, a dzień wykupu certyfikatu przypada na 1 lutego 2016 roku.

W dniu pierwszej wyceny (30.07.2014 r.) ustalany jest poziom bariery, który wynosi 100 proc. kursu zamknięcia indywidualnie dla akcji każdej ze spółek. Potencjalny zysk inwestora uzależniony jest od notowań każdej ze spółek wchodzących w skład koszyka. Jeżeli w dniu obserwacji bariery - 27 stycznia 2016 r. - kurs akcji żadnej ze spółek nie znajdzie się poniżej poziomu z dnia pierwszej wyceny, oprócz kwoty zainwestowanej przez klienta zostanie wypłacony kupon w wysokości 10,75 proc. W przeciwnym przypadku klient otrzyma zwrot kwoty gwarantowanej, tj. 950 PLN za każdy certyfikat.

Strategiczna trzydziestka (AT0000A18S43) jest z kolei certyfikatem opartym na indeksie największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycja daje możliwość osiągnięcia zysku zarówno przy wzroście indeksu, jak i spadku. Certyfikat nie gwarantuje ochrony kapitału, jednak zawiera warunkowy mechanizm ochronny, który pozwala na transformację umiarkowanych strat (do 30 proc.) w stosunku 1:1 w zyski.

W dniu pierwszej wyceny ustalane są: kurs początkowy (kurs zamknięcia WIG30) oraz poziom bariery, tj. 70% kursu początkowego indeksu. W trakcie okresu obserwacji wartość indeksu WIG30 jest w sposób ciągły porównywana z poziomem bariery. Dopóki nie spadnie on o 30 proc. lub więcej poniżej poziomu początkowego, aktywny pozostanie mechanizm, dzięki któremu inwestor otrzyma w dniu wykupu 1 proc. zysku za każdy 1 proc. wzrostu lub spadku indeksu (w przypadku maksymalnego spadku do 30 proc). Termin wykupu certyfikatu to 1 sierpnia 2017 roku. Cena emisyjna wynosi 1000 zł oraz do 12 zł opłaty subskrypcyjnej za jeden certyfikat.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty i lista oddziałów przyjmujących zapisy znajdują się na stronie internetowej Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. (www-r-brokers.pl), w zakładce "Oferty publiczne".

Na GPW znajdują się obecnie certyfikaty podobne do Strategicznej Trzydziestki - to Twin Win i Twin Win 2 na WIG20. Pierwszy wystartował, kiedy WIG20 miał wartość 2294,06 pkt - obecnie znajduje się w okolicach 2390 pkt. Dla inwestorów, którzy nabyli certyfikat na rynku pierwotnym, aktualna wartość rynkowa certyfikatu pozwala na osiągnięcie zysku w okolicach 4 proc. (3 proc. przy uwzględnieniu 1 proc. opłaty subskrypcyjnej). Drugi certyfikat wystartował, kiedy WIG20 był na poziomie 2469,38 pkt. Najlepsze oferty kupna oscylują wokół  985 zł, co oznacza zmianę ok -2,5 proc., przy uwzględnieniu jednoprocentowej opłaty subskrypcyjnej, poniesionej w momencie zapisu na rynku pierwotnym. Należy zauważyć, że dzięki mechanizmowi Twin Win tak długo, jak indeks WIG20 nie straci 30 proc. lub więcej w stosunku do swojej ceny początkowej, w dniu wykupu inwestor otrzyma 1 proc. zysku za każdy 1 proc. wzrostu lub spadku indeksu (w przypadku maksymalnego spadku do 30 proc.).

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: