Siła nabywcza w Polsce to zaledwie połowa europejskiej średniej

Aktualności / Finanse osobiste

Przeciętny mieszkaniec Polski dysponuje około 48% średniej siły nabywczej mieszkańców Europy - wynika z badania GfK Purchasing Power Europe 2017.

Fot. Pixabay.com

Przeciętny mieszkaniec Polski dysponuje około 48% średniej siły nabywczej mieszkańców Europy - wynika z badania GfK Purchasing Power Europe 2017.

Siła nabywcza w Polsce to zaledwie połowa europejskiej średniej #GfK

Analiza danych na poziomie powiatów pokazuje widoczny kontrast między bogatymi i biednymi regionami. Mieszkańcy najbogatszych powiatów dysponują trzykrotnie większymi środkami finansowymi niż mieszkańcy najbiedniejszych powiatówPowiatem o najwyższej sile nabywczej jest Warszawa. Warszawiacy dysponują przeciętnie środkami w wysokości 12,472 euro na osobę. Jest to kwota wyższa o niemal 86 proc. od średniej krajowej. Niemniej jednak to ciągle 11 proc. mniej niż średnia europejska.- W ostatnich latach obserwujemy w Polsce stały wzrost liczby najbogatszych i najbiedniejszych powiatów. Spośród wszystkich 380 powiatów, dwadzieścia dwa dysponują siłą nabywczą, która przewyższa średnią krajową o co najmniej 20%. Dla porównania, mieszkańcy powiatu przysuskiego, najbiedniejszego polskiego powiatu, mają do dyspozycji mniej niż 62% średniej krajowej per capita, co stanowi jedynie 29,8% średniej europejskiej - powiedział dyrektor działu Customer Analytics & Sales Strategies w GfK Przemysław Dwojak.

Badanie siły nabywczej GfK Purchasing Power Europe 2017 jest dostępne dla 42 europejskich krajów ze szczegółowym rozbiciem na regiony, według gmin lub kodów pocztowych.Siła nabywcza jest miernikiem rozporządzalnego dochodu per capita po odjęciu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ale z uwzględnieniem wszelkich świadczeń otrzymywanych od państwa. Pojęcie siły nabywczej stosowane przez GfK odnosi się do nominalnego dochodu rozporządzalnego, czyli podane wartości nie uwzględniają inflacji.

Źródło: GfK Poland

 
Udostępnij artykuł: