Silniejsze odbicie i wyższa inflacja w Polsce oraz w innych krajach emerging markets

Gospodarka

- Inflacja nadal rośnie we krajach europejskich zaliczanych do rynków wschodzących i jest coraz bardziej odległa od celów banków centralnych – piszą eksperci S&P Global Ratings w swej najnowszej prognozie poświęconej rynkom wschodzącym Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zatytułowanej „Higher Inflation Persists Amid a Stronger Rebound”.

S&P, rating
Fot. stock. adobe.com / MQ-Illustrations

- Inflacja nadal rośnie we krajach europejskich zaliczanych do rynków wschodzących i jest coraz bardziej odległa od celów banków centralnych – piszą eksperci S&P Global Ratings w swej najnowszej prognozie poświęconej rynkom wschodzącym Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zatytułowanej „Higher Inflation Persists Amid a Stronger Rebound”.

Jedną z przyczyn wyższej od planowanej inflacji jest silniejsze odbicie gospodarcze po pandemii. Niektóre z przejściowych czynników, które podniosły inflację, prawdopodobnie znikną w nadchodzących miesiącach (takie jak rosnące ceny surowców i wąskie gardła po stronie podaży), prowadząc do spadku inflacji zasadniczej. Jednak inflacja może się utrzymywać, gdyż pojawi się presja popytowa.

Szczepienia i wzrost gospodarczy

Kluczowym zagrożeniem dla prognozy wzrostu pozostaje niewystarczający postęp w szczepieniach przeciwko COVID-19, co sprawia, że kraje są podatne na przyszłe fale pandemii. Innym ryzykiem jest gwałtowne zaostrzenie warunków finansowych, jeśli polityka pieniężna zacznie się zacieśniać.

S&P Global Ratings  prognozuje, że w tym roku PKB wzrośnie w Polsce o 5,1%, a w 2022 r. wyniesie 5,3%. Głównym czynnikiem wzrostu w horyzoncie prognozy będzie konsumpcja prywatna, wspierana przez silny rynek pracy i luźną politykę fiskalną.

Ponadto wydatki w ramach Next Generation EU i Polskiego Ładu zwiększą w nadchodzących latach inwestycje. Zakłócenia łańcucha dostaw obciążają polską produkcję przemysłową i eksport  w mniejszym stopniu niż w innych krajach, dzięki bardziej zdywersyfikowanemu profilowi polskiego eksportu i mniejszemu udziałowi przemysłu motoryzacyjnego.

Ryzyko ponownego lockdownu w Polsce

Wzrost za drugi kwartał zaskoczył pozytywnie i podobnie silny wzrost wystąpi w  trzecim kwartale, ponieważ ograniczenia związane z epidemią uległy dalszemu złagodzeniu, a zaufanie wzrosło.

Jednak postęp w szczepieniach jest w stagnacji. Około 50% populacji Polski jest obecnie w pełni zaszczepionych – tylko 10 pkt proc. więcej niż przed trzema miesiącami. Zwiększa to ryzyko ponownego lockdownu, jeśli w miesiącach zimowych uderzy kolejna fala epidemii.

W sierpniu inflacja CPI, według danych krajowych wyniosła 5,5%, czyli o 2 pkt proc. powyżej górnej granicy przedziału celu inflacyjnego polskiego banku centralnego.

Inflację napędzają rynek pracy i polityka fiskalna

Eksperci S&P Global Ratings przewidują, że NBP podniesie stopy procentowe na początku 2022 r. Wzrost inflacji w 2021 r. jest częściowo spowodowany wzrostem światowych cen surowców i czynnikami przejściowymi, w szczególności wzrostem cen paliw i usług mieszkaniowych.

Ale są też czynniki  stałe. Jednym z nich jest napięty rynek pracy, a co za tym idzie silna presja płacowa, a także hojna polityka fiskalna, która utrzyma się co najmniej do wyborów w 2023 r.

Czynniki te spowodują utrzymywanie się podwyższonej inflacji w nadchodzących latach. Według prognozy w roku 2022 wyniesie ona 3,3%, a w kolejnych latach 3,1% i 2,8%.

S&P Global Ratings uznaje za główne ryzyko prognozy opóźnienia w realizacji krajowego planu naprawczego. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza wzrosło na skutek sporu Polski z UE o system sądownictwa. Eksperci spodziewają się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy zostanie osiągnięty kompromis, który umożliwi przepływ transferów. Gdyby zaszła taka konieczność, polski rząd byłby w stanie prefinansować wydatki inwestycyjne poprzez emisję na rynkach kapitałowych.

Podsumowanie prognozy gospodarczej dla Polski

Dynamika realna w %201920202021f2022f2023f2024f
PKB4,7-2,75,15,33,32,2
Konsumpcja gospodarstw domowych3,9-3,16,06,13,62,8
Inwestycje6,6-8,25,56,05,92,5
Eksport towarów i usług5,2-0,211,75,63,62,8
Import towarów i usług3,2-1,914,76,24,53,4
Inflacja (średnia roczna, %)2,13,74,43,33,12,8
Stopa bezrobocia (%)3,33,23,63,43,33,2
Kurs wymiany do USD (średnia roczna)3,843,93,83,773,773,77
Kurs wymiany do USD (na koniec roku)3,873,783,833,773,773,77
Stopa NBP (%), na koniec roku1,50,10,11,01,51,5

f – Prognoza S&P Global Ratings. Źródło: Oxford Economics, S&P Global Ratings.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: