Skala europejskiego QE zmusza RPP do zastanowienia

Polecamy

O sytuacji na europejskim rynku obligacji w śœrodowisku programu QE uruchomionego przez EBC i o rynku długu w Polsce rozmawiamy z Dariuszem Laskiem, dyrektorem inwestycyjnym ds. papierów dłużnych Union Investment TFI.

O sytuacji na europejskim rynku obligacji w śœrodowisku programu QE uruchomionego przez EBC i o rynku długu w Polsce rozmawiamy z Dariuszem Laskiem, dyrektorem inwestycyjnym ds. papierów dłużnych Union Investment TFI.

Minęło już kilka dni od ogłoszenia przez Europejski Bank Centralny decyzji o uruchomieniu programu luzowania iloœściowego. Czy euforia na rynkach obligacji trwa nadal czy widać już symptomy stabilizacji lub ruchu powrotnego?

DL: Rentownoœści obligacji w strefie euro generalnie cały czas są w trendzie spadkowym, choć dynamika tego ruchu jest dużo mniejsza w porównaniu z pierwszą reakcją na działania EBC. Delikatnie rosną tylko rentownośœci na krótkim końcu krzywej. Inaczej prezentuje się grecki rynek długu.

Dlaczego?

DL: Po wygranej w wyborach parlamentarnych lewicowej SYRIZY wiarygodnoœść Grecji jako emitenta obligacji w oczach inwestorów międzynarodowych znacząco spadła. Jedna z głównych przyczyn to jasno werbalizowane dążenie do umorzenia przynajmniej czꜶci greckich długów, co stanowi oczywiste ryzyko nie tylko dla obecnych, ale i przyszłych wierzycieli. Innym wyjaœśnieniem jest to, że w pierwszej fazie programu EBC nie może skupować w ramach QE obligacji, które nie mają ratingu inwestycyjnego. De facto wyklucza to Grecję z grona beneficjentów luźŸnej polityki monetarnej.

Jak dodruk euro na poziomie 60 mld miesięcznie może się przełożyć na gospodarkę strefy euro oraz europejskie rynki obligacji w œśrednim i dłuższym horyzoncie?

DL: W œśrednim terminie skup obligacji rządowych przez EBC doprowadzi do spadku rentownoœci. Ruchy na krzywej w dłuższym terminie będą zależały od dalszych działań EBC. Obecnie impuls wspierający jest silny. Bank kierowany przez Maria Draghiego pozostawił sobie duże pole manewru i zapowiedział, że skup aktywów może trwać nie tylko do wrzeœnia 2016 r., ale nawet dłużej – dopóki nie zostanie osiągnięty cel inflacyjny na poziomie 2%.

Polski rynek obligacji jest wrażliwy na sentyment za granicą. Jakie są jego perspektywy w kontekœcie sytuacji w Europie?

DL: Podobnie jak wczeœniejsze oczekiwanie na sovereign QE w strefie euro, także obecne spadki rentownośœci w Europie mogą wywierać pozytywną presję na polskie obligacje. ŒŚwiadczą o tym znaczne spadki rentownośœci w Polsce bezpośœrednio po ogłoszeniu decyzji przez EBC. Dodatkowo rynek zwraca dużą uwagę na wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej, które mogą wskazywać, w jakim kierunku potoczą się najbliższe posiedzenia RPP. W obliczu zdecydowanego ruchu ze strony EBC prawdopodobieństwo dalszych obniżek stóp procentowych w Polsce jest większe niż do niedawna.

Dariusz Lasek,
Union Investment TFI

 

Udostępnij artykuł: