Składka Santander Bank Polska na fundusz restrukturyzacji BFG wynosi 192,17 mln zł w 2022 r.

Z rynku

Wysokość ustalonej dla Santander Bank Polska składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2022 rok, z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2020 rok i 2021 rok, wynosi 192,17 mln zł, podał bank.

Oddział Santander Bank Polska
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Wysokość ustalonej dla Santander Bank Polska składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2022 rok, z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2020 rok i 2021 rok, wynosi 192,17 mln zł, podał bank.

"Ponadto, bank informuje, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. powziął informację o wysokości składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji należnej w 2022 r. od Santander Consumer Bank S.A. (tj. spółki zależnej od banku) ustalonej w Uchwale BFG nr 14/2022 w kwocie 16 781 610,84 zł (podana kwota uwzględnia korektę składki naliczonej za 2020 r. i 2021 r.)" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Bank Pekao: składka na fundusz restrukturyzacji BFG wynosi 207,63 mln zł w 2022 r. >>>

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: