Miesięcznik Finansowy BANK
(12 m-cy, wersja papierowa)

Cena: 273,00 zł,
w tym podatek 20,22 zł
szt.

Miesięcznik Finansowy BANK

Roczna prenumerata w wersji papierowej (styczeń – grudzień danego roku) – 11 numerów (wydanie wakacyjne lipiec-sierpień jest łączone).

Bez dodatkowych opłat otrzymają Państwo także bezpłatny dostęp do elektronicznych bieżących i archiwalnych wydań pism na portalu aleBank.pl.

Jeżeli zamówienie prenumeraty jest zlecane w momencie, gdy trwa już okres, który obejmuje prenumerata wraz z pierwszą przesyłką otrzymają Państwo także wszystkie wydane już w tym okresie numery pisma (przykładowo, gdy zamówienie jest składane w marcu to wraz z tym numerem otrzymają Państwo także numery ze stycznia i lutego - pod warunkiem, że wydania te są jeszcze dostępne w naszym magazynie).

Dla zamawiających więcej niż jedną prenumeratę proponujemy atrakcyjne rabaty do 40%. Przy zakupie kilku prenumerat prosimy nie korzystać ze sklepu www, tylko skontaktować się z działem sprzedaży: k.cechowska@wydawnictwocpb.pl, tel. (22) 623 84 53.

Miesięcznik Finansowy BANK
(12 m-cy, wersja elektroniczna)

Cena: 49,00 zł,
w tym podatek 9,16 zł
szt.

Miesięcznik Finansowy BANK

Roczna prenumerata w wersji elektronicznej (styczeń – grudzień danego roku) – 11 numerów (wydanie wakacyjne lipiec-sierpień jest łączone).

Dostępne są elektroniczne wersje BANKU w postaci plików PFD udostępnianych za pomocą systemu eKiosk (skład identyczny, jak w wydaniu papierowym), dostępy do wydań mobilnych poprzez aplikację "BANK Miesięcznik Finansowy" (Android oraz iOS) albo dostęp poprzez portal aleBank.pl.

Bez dodatkowych opłat otrzymają Państwo także bezpłatny dostęp do elektronicznych, archiwalnych wydań pism na portalu aleBank.pl.

Jeżeli zamówienie prenumeraty jest zlecane w momencie, gdy trwa już okres, który obejmuje prenumerata wraz z pierwszą przesyłką otrzymają Państwo także wszystkie wydane już w tym okresie numery pisma (przykładowo, gdy zamówienie jest składane w marcu to wraz z tym numerem otrzymają Państwo także numery ze stycznia i lutego).

Dla zamawiających więcej niż jedną prenumeratę proponujemy atrakcyjne rabaty do 40%. Przy zakupie kilku prenumerat prosimy nie korzystać ze sklepu www, tylko skontaktować się z działem sprzedaży: k.cechowska@wydawnictwocpb.pl, tel. (22) 623 84 53.

Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy
(12 m-cy, wersja papierowa)

Cena: 185,00 zł,
w tym podatek 13,70 zł
szt.

Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy

Roczna prenumerata w wersji papierowej (styczeń – grudzień danego roku) – 11 numerów (wydanie wakacyjne lipiec-sierpień jest łączone).

Bez dodatkowych opłat otrzymają Państwo także bezpłatny dostęp do elektronicznych bieżących i archiwalnych wydań pism na portalu aleBank.pl.

Jeżeli zamówienie prenumeraty jest zlecane w momencie, gdy trwa już okres, który obejmuje prenumerata wraz z pierwszą przesyłką otrzymają Państwo także wszystkie wydane już w tym okresie numery pisma (przykładowo, gdy zamówienie jest składane w marcu to wraz z tym numerem otrzymają Państwo także numery ze stycznia i lutego - pod warunkiem, że wydania te są jeszcze dostępne w naszym magazynie).

Dla zamawiających więcej niż jedną prenumeratę proponujemy atrakcyjne rabaty do 40%. Przy zakupie kilku prenumerat prosimy nie korzystać ze sklepu www, tylko skontaktować się z działem sprzedaży: k.cechowska@wydawnictwocpb.pl, tel. (22) 623 84 53.

Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy
(12 m-cy, wersja elektroniczna)

Cena: 49,00 zł,
w tym podatek 9,16 zł
szt.

Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy

Roczna prenumerata w wersji elektronicznej (styczeń – grudzień danego roku) – 11 numerów (wydanie wakacyjne lipiec-sierpień jest łączone).

Dostępne są elektroniczne wersje NBS w postaci plików PFD udostępnianych za pomocą systemu eKiosk (skład identyczny, jak w wydaniu papierowym) oraz dostęp poprzez portal aleBank.pl.

Bez dodatkowych opłat otrzymają Państwo także bezpłatny dostęp do elektronicznych, archiwalnych wydań pism na portalu aleBank.pl.

Jeżeli zamówienie prenumeraty jest zlecane w momencie, gdy trwa już okres, który obejmuje prenumerata wraz z pierwszą przesyłką otrzymają Państwo także wszystkie wydane już w tym okresie numery pisma (przykładowo, gdy zamówienie jest składane w marcu to wraz z tym numerem otrzymają Państwo także numery ze stycznia i lutego).

Dla zamawiających więcej niż jedną prenumeratę proponujemy atrakcyjne rabaty do 40%. Przy zakupie kilku prenumerat prosimy nie korzystać ze sklepu www, tylko skontaktować się z działem sprzedaży: k.cechowska@wydawnictwocpb.pl, tel. (22) 623 84 53.

Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy
(12 m-cy, wersja papierowa i elektroniczna)

Cena: 220,00 zł,
w tym podatek 20,81 zł
szt.

Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy

Miesięcznik Finansowy BANK
(wersja papierowa i elektroniczna)

Cena: 320,00 zł,
w tym podatek 29,01 zł
szt.

Miesięcznik Finansowy BANK

Roczna prenumerata w wersji papierowej i elektronicznej (styczeń – grudzień danego roku) – 11 numerów (wydanie wakacyjne lipiec-sierpień jest łączone).

Bez dodatkowych opłat otrzymają Państwo także bezpłatny dostęp do elektronicznych bieżących i archiwalnych wydań pism na portalu aleBank.pl.

Jeżeli zamówienie prenumeraty jest zlecane w momencie, gdy trwa już okres, który obejmuje prenumerata wraz z pierwszą przesyłką otrzymają Państwo także wszystkie wydane już w tym okresie numery pisma (przykładowo, gdy zamówienie jest składane w marcu to wraz z tym numerem otrzymają Państwo także numery ze stycznia i lutego - pod warunkiem, że wydania te są jeszcze dostępne w naszym magazynie).

Dla zamawiających więcej niż jedną prenumeratę proponujemy atrakcyjne rabaty do 40%. Przy zakupie kilku prenumerat prosimy nie korzystać ze sklepu www, tylko skontaktować się z działem sprzedaży: k.cechowska@wydawnictwocpb.pl, tel. (22) 623 84 53.

Rabat za zamówione prenumeraty: 2 – 10%, 3 – 20%, 4 – 30%, 5 i więcej – 40%